Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Befolkningsstatistik

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Hur många bor i Svedala kommun? Är det många gamla eller unga? Här presenterar vi befolkningsstatistiken för Svedala kommun.

Hur många är vi i Svedala kommun?

 • Invånarantalet 31 juli 2021 var 22 959 personer.
 • Invånarantalet 31 december 2020 var 22 665 personer.
 • Invånarantalet 31 december 2019 var 22 138 personer.
 • Invånarantalet 31 december 2018 var 21 576 personer.
 • Invånarantalet 31 december 2017 var 21 074 personer.

Befolkningsprognos 2020-2035 (Gäller för 2021)

Detta är kommunens senaste befolkningsprognos och gäller för året 2021, även om den har årtalet 2020 i rubriken.  Befolkningsprognosen är baserad på aktuell långsiktig byggprognos från oktober 2020 samt folkmängddata samt är sammanställd 2020-12-18.

Befolkningsprognosen för Svedala kommun 2020-2035 visar hur befolkningsutvecklingen förväntas bli fram till 2035.

Svedala kommun har högre andel barn och gymnasieungdomar än riket i dess helhet och lägre andel ungdomar och pensionärer. Svedala kommuns befolkning åldras och andelen pensionärer ökar.

Befolkningsprognos för Svedala kommun 2020-2035 (48 sidor)

Delområdesprognos för Svedala kommun 2020-2035 (58 sidor)

Stor befolkningsökning

Befolkningsökningen beror till största delen av att många nya bostäder byggs i Svedala kommun. Under 2020 ökade kommunens invånarantal med 1,96 procent. Beskrivet på ett annat sätt så ökade kommunen med 527 personer. 

Kommunen ökar också i folkmängd till följd av att vi har fler födslar i kommunen än dödsfall. 

Befolkningsökningen har pågått under flera år i och med de byggnationer som genomförts under senare år och de som är under uppförande. 

Mer information om exploateringsprojekt och byggplaner i kommunen finns på webbsidan Bygg- och anläggningsprojekt.

Bygg- och anläggningsprojekt i Svedala kommun

Var bor vi i Svedala kommun?

Invånarantal i kommunens fyra tätorter

 • Svedala tätort  11 766  (30 september 2020)
 • Bara                  4 337  (30 september 2020)
 • Klågerup            2 222  (30 september 2020)
 • Holmeja               225  (30 september 2020)

Antal invånare i kommunens distrikt. De statistiska distrikten är enligt SCB:s befolkningsstatistik. Statistiken är från två år. Det som anges först är från 31 december 2019 och det inom parantes är från 31 december 2018. 

 • Törringe-Västra Kärrstorp    387 personer (400)
 • Svedala                         13 494 personer (13 246)
 • Skabersjö                           330 personer (309)
 • Börringe                             600 personer (561)
 • Hyby (Klågerup)               3 096 personer (2 998)
 • Bjärshög                             125 personer (86)
 • Bara                                4 183 personer (3965)

Karta över kommunens statistiska distriktsområden

Statistik om Svedala kommun

SCB har tagit fram en webbapp som heter Kommuner i siffror och med den kan du hitta fakta om valfri kommun i Sverige. Det går också att jämföra två kommuner.  

Kommunen i siffror

Ekonomifakta har också en sökmotor för regional statistik. Här kan du se Svedala jämfört med genomsittninet för Sverige

https://www.ekonomifakta.se

 

 

Publicerad 2016-05-12 kl 08:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2021-09-20 kl 22:21