Stäng

Befolkningsstatistik

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Hur många bor i Svedala kommun? Är det många gamla eller unga? Här presenterar vi befolkningsstatistiken för Svedala kommun.

Hur många är vi i Svedala kommun?

Den siste april 2022 var vi 23 320 invånare i Svedala kommun.  

Stor befolkningsökning

Befolkningsökningen består mest av att det är fler personer som flyttar till Svedala kommun än flyttar ifrån. Befolkningsökningen har pågått under flera år i och med de byggnationer som genomförts under senare år och de som är under uppförande. Mer information om exploateringsprojekt och byggplaner finns på webbsidan Bygg- och anläggningsprojekt.

Bygg- och anläggningsprojekt i Svedala kommun

Befolkningsprognos 2021-2036 - gäller för 2022

Detta är kommunens senaste befolkningsprognos och gäller för året 2022, även om den har årtalet 2021 i rubriken.  Befolkningsprognosen är baserad på aktuell långsiktig byggprognos från oktober 2021 samt folkmängddata som är sammanställd 2021-12-17.

Befolkningsprognosen för Svedala kommun 2021-2036 visar hur befolkningsutvecklingen förväntas bli fram till 2036.

Svedala kommun har högre andel barn och gymnasieungdomar än riket i dess helhet och lägre andel ungdomar och pensionärer. Svedala kommuns befolkning åldras och andelen pensionärer ökar.

Befolkningsprognos för Svedala kommun 2021-2036 (48 sidor)

Delområdesprognos för Svedala kommun 2021-2036 (58 sidor)


Var bor vi i Svedala kommun?

Invånarantal i kommunens tre största tätorter

  • Svedala tätort  11 857  (30 september 2021)
  • Bara                  4 714  (30 september 2021)
  • Klågerup            2 266  (30 september 2021) 

Antal invånare i kommunens distrikt. De statistiska distrikten är enligt SCB:s befolkningsstatistik. Statistiken är från två år. Det som anges först är från 31 december 2019 och ,det inom parantes är från 31 december 2018. 

  • Törringe-Västra Kärrstorp    387 personer (400)
  • Svedala                         13 494 personer (13 246)
  • Skabersjö                           330 personer (309)
  • Börringe                             600 personer (561)
  • Hyby (Klågerup)               3 096 personer (2 998)
  • Bjärshög                             125 personer (86)
  • Bara                                4 183 personer (3965)

Karta över kommunens statistiska distriktsområden

Statistik om Svedala kommun

SCB har tagit fram en webbapp som heter Kommuner i siffror och med den kan du hitta fakta om valfri kommun i Sverige. Det går också att jämföra två kommuner.  

Kommunen i siffror

Ekonomifakta har också en sökmotor för regional statistik. Här kan du se Svedala jämfört med genomsnittet för Sverige

https://www.ekonomifakta.se

Publicerad 2016-05-12 kl 08:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-06-09 kl 12:15