Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor är ett rådgivande organ som arbetar med att planera och följa upp fysisk, informativ och kommunikativ tillgänglighet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa tillgänglighet i kommunen. Referensrådet rapporterar till kommunfullmäktige en gång per år.

Representanter i referensrådet för tillgänglighetsfrågor

Politiker:

 • Erik Stoy (M), ordförande i referensrådet för tillgänglighetsfrågor
 • Henrik Corneliussen (SD), vice ordförande i referensrådet för tillgänglighetsfrågor
 • Carin Falck (BP)
 • Caroline Gullstrand (SD)

Övriga:

 • Kjell-Åke Jakobsson, SPF
 • Lena Gustafsson, SKPF
 • Ann-Margreth Albin, PRO Bara
 • Stefan Bauer, Svedala anhörigföreningen
 • Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet RTP
 • CAOS Café

I referensrådet för tillgänglighetsfrågor ingår även tjänstepersoner från kommunverksamheterna Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Kommunikation.

Tjänstepersoner Svedala kommun:

 • Annette Bengtsson, trafikingenjör Gata och park
 • Theodora Mårtensson, samordnare Kultur- och fritidsenheten
 • Moa Blom, verksamhetsstrateg Vård och omsorg
 • Linda Holst, kommunikatör Kommunikationsenheten
 • Staffan Sundström, Svedab

Minnesanteckningar referensrådet för tillgänglighetsfrågor

Möten i referensrådet för tillgänglighetsfrågor – kalender på svedala.se

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 2016-05-24 kl 11:50
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-03-31 kl 11:32