Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunstyrelsen

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. De flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester (M).
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren (L).
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S).

Publicerad 2016-03-24 kl 13:23
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-12-15 kl 10:19