Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

I kommunen finns ett referensråd för tillgänglighetsfrågor. Referensrådet rapporterar till kommunfullmäktige en gång per år.

Representanter i referensrådet för tillgänglighetsfrågor

Politiker:

 • Erik Stoy (M), ordförande i referensrådet för tillgänglighetsfrågor
 • Henrik Corneliussen (SD), vice ordförande i referensrådet för tillgänglighetsfrågor
 • Carin Falck (BP)
 • Caroline Gullstrand (SD)

Tjänstepersoner Svedala kommun:

 • Annette Bengtsson, trafikingenjör Gata och park
 • Theodora Mårtensson, samordnare Kultur- och fritidsenheten
 • Moa Blom, verksamhetsstrateg Vård och omsorg
 • Linda Holst, kommunikatör Kommunikationsenheten
 • Staffan Sundström, Svedab

Övriga:

 • Torsten Persson, SPF
 • Lena Gustafsson, SKPF
 • Ann-Margreth Albin, PRO Bara
 • Stefan Bauer, Svedala anhörigföreningen
 • Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet RTP
 • CAOS Café

I referensrådet för tillgänglighetsfrågor ingår även tjänstepersoner från kommunverksamheterna Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Kommunikation.

Publicerad 2016-05-24 kl 11:50
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-09-19 kl 11:49