Stäng

Allmänhetens frågestund

Kontakt

Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se

Svedala kommunfullmäktige arrangerar allmänhetens frågestund en till två gånger per år i samband med möte i kommunfullmäktige. Du som kommuninvånare har då möjlighet att skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker. Nästa allmänhetens frågestund arrangeras onsdag 30 mars 2022 kl 18:00.

Din fråga bör ta högst ett par minuter att läsa upp och får handla om allt som kommunen har hand om. Frågan får inte avse ett individärende.

Så här fungerar Allmänhetens frågestund

  • Skicka din fråga till oss via post eller mejl
  • Märk brevet eller mejlet med Allmänhetens frågestund
  • Skriv under frågan
  • Uppge ditt namn. Vi tar inte upp anonyma brev
  • Ordföranden bestämmer vilka frågor de tar upp på mötet i kommunfullmäktige och när det sker
  • Vi behöver din fråga senast fem arbetsdagar före mötet äger rum, det vill säga 23 mars. Detta för att vi ska ha möjlighet att förbereda svaret.

Postadress

Kanslienheten
Svedala kommun
233 80 Svedala

E-post

registrator.ks@svedala.se

Svar vid möte i kommunfullmäktige

En ansvarig politiker besvarar din fråga. Den som svarar kan vara ordföranden i kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden eller teknisk nämnd.

Du får ställa två korta följdfrågor på högst två minuter. Någon debatt får inte förekomma under frågestunden och din fråga kan inte under denna stund bli föremål för något beslut.

Publicerad 2016-05-27 kl 08:19
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-02-18 kl 13:24