Svedala kommun logotyp - liggande

Översiktsplan 2018

Kollage: Ranelid

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
Lena Gerdtsson
Samhällsbyggnadschef
040-626 83 91
lena.gerdtsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Hur vill du att framtidens kommun ska se ut? Hur vill du bo, verka och leva i Svedala kommun? Just nu håller Svedala kommun på att revidera gällande översiktsplan 2010. Översiktsplanen 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Den bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt.

Se översiktsplanen 2018

Översiktsplan 2018 

Ladda ner översiktsplanen 2018

Bilagor översiktsplanen 2018

Beslutsunderlag översiktsplanen 2018

Vad händer efter samrådet

Alla inkomna synpunkter sammanställer vi i en samrådsredogörelse efter samrådstiden. Därefter tar vi fram ett planförslag för utställning. Planförslaget beslutar kommunstyrelsen om och vi ställer ut det under två månader. Tidsplaneringen utgår från målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen i slutet av 2018.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:07
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2017-11-08 kl 10:07