Stäng

Krisstöd

Kontakt

Sara Åberg
Ordförande ledningsgruppen i krisstöd
040–626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Vi som kommun ska upprätthålla en god nivå när det gäller psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser och allvarliga olyckor. Syftet är att ge praktisk hjälp och stöd i dessa situationer, när ordinarie verksamhet och resurser inte räcker till, och därmed förebygga psykisk ohälsa som på sikt kan bli följden av en traumatisk händelse.

Kommunens krisstödsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) består av en ledningsgrupp samt av stödpersoner eller grupper. Verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet från olika område och består därför av representanter från olika kommunala verksamheter samt representanter från myndigheter och organisationen som inom sina respektive nätverk, bidrar med stödpersoner som genomför det psykiska och sociala omhändertagandet.

Att vara med om en svår händelse

När du har varit med om en svår händelse kan du reagera på olika sätt. Det är bra att känna till vilka reaktioner du kan vänta dig som är helt normala. Det är också bra om dina närmaste, familjen, vänkretsen och arbetskamraterna känner till dessa reaktioner.

Här är några vanliga sätt att reagera:

 • Det känns overkligt den första tiden
 • Upplever händelsen om och om igen i tanken
 • Orolig, rastlös, lättirriterad eller likgiltig
 • Darrningar, svettningar, aptitlöshet och värk
 • Rädd att det ska hända något igen
 • Svårt att sova
 • Skuldkänslor över att ha klarat sig
 • Relationer till andra påverkas
 • Funderar över livets mening

Att reagera är helt normalt och nödvändigt

Dessa reaktioner är helt normala under den första tiden efter att du har upplevt en olycka eller katastrof. Oftast minskar reaktionerna efter hand. Minnen återkommer inte så ofta och är inte lika plågsamma och överväldigande.

Vad kan du göra på egen hand för att lindra?

 • Prata med andra människor.
 • Rör på kroppen för att minska spänningen.
 • Slappna av
 • Återgå till arbetet så fort du kan
 • Vila
 • Ta hand om hälsan

Var kan jag få hjälp och stöd?

I första hand bör du ta kontakt med din vanliga vårdcentral eller läkarmottagning. De kan hänvisa vidare och/eller ge remiss till annan vård om det behövs.

Här är några du kan prata med:

Svenska kyrkan

BRIS

 • Barn, BRIS, telefon 116 111
 • Vuxna om barn, BRIS, telefon 077–150 50 50

Webbplats BRIS chatt

Psykiatrisk akutmottagning Skånes universitetssjukhus Malmö

Blir behovet akut finns psykiatrisk akutmottagning i Malmö:

 • Vuxna, telefon 040–33 80 00
 • Barn och ungdomar, telefon 040–33 17 11

Övriga

 • Jourhavande medmänniska, telefon 08–702 16 80
 • Om att hamna i kris, 1177.se
Publicerad 2016-03-24 kl 10:40
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-02-27 kl 14:41