Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Träden är en viktig del av Storgatan

Publicerad 2021-10-15 kl 16:14
Uppdaterad 2021-10-15 kl 16:44

Karin Gullberg vid några av de beskurna träden på Storgatan i Svedala.

Nyligen beskar vi allén av silveroxlar längs Storgatan i Svedala. Träden gavs en historiskt formbeskärning i form av en kon som lyfter fram gatans karaktär. De kommer på sikt att utvecklas till gröna platta koner som tydligt följer Storgatans riktning och förskönar gaturummet.

- Trädbeskärningen har utförts för att utveckla, förbättra och förtydliga att Storgatan är Svedala tätorts viktigaste centrala stråk, som är ett mycket viktigt stadsrum. Detta är både en stadsmiljöfråga och en trädskötselfråga som vi jobbar gemensamt med inom kommunens gatu- och parkenhet samt strategisk planeringsenhet för att nå ett så bra resultat som möjligt, säger Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun.

Karin fortsätter berätta att trädbeskärningen utfördes även för att förbättra för fastigheterna som ligger utmed Storgatan och för att ge träden bättre levnadsvillkor. Träden kan på så sätt stå kvar i befintliga lägen nära husfasaderna, utan oro för att fasaderna påverkas negativt eller att verksamheter och boende får alltför mörka lokaler och lägenheter.

- På så vis pryds både Storgatan och husfasaderna samtidigt som träden gynnas av den värme som husen avger, avslutar Karin.

Lyser upp höstmörkret

Sedan några år tillbaka lyser det rosa på ett flertal platser i kommunen under oktober månad för att stödja Cancerfondens kampanj Rosa Bandet. 

- Nytt för i år är att vi belyser träden på Storgatan i rosa, och i november blått för att stödja Prostatacancerförbundets kampanj Mustaschkampen. Och som vanligt lyser det varmvitt till jul, berättar Johanna Andersson, gatu- och parkchef.

Träden på Storgatan lyser rosa. Foto.

Träden på Stortgatan lyser rosa i samband med Rosa Bandet-kampanjen.

Sidansvarig: Linda Holst