Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Öppettider och vistelsetider

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Öppettider

Kommunens förskolor har öppet 12 timmar per vardag från kl 06.00 till kl 18.00. Öppettiderna är flexibla, de anpassas efter föräldrarnas behov och kan variera mellan olika enheter i kommunen. Du kan kontakta respektive enhet för närmare upplysningar.

Verksamheterna har öppet helgfri måndag till fredag förutom en studiedag per termin för fortbildning av personal. Vid synnerliga skäl kan omsorg erbjudas i någon form under de dagar som verksamheterna är stängda. Under sommar- och jullov samt klämdagar samordnas verksamheterna.

Under fyra dagar per läsår har förskolepersonalen planerings- och kompetensutvecklingsdagar och förskolorna har stängt.

Information om läsårstider, lov och studiedagar och stängningsdagar

Öppettider sommar samt inskolning i augusti.

Under vecka 28-31 är det sammanslagningar på kommunens förskolor. Detta innebär att inga inskolningar kommer att påbörjas förrän tidigast vecka 33 då vi vill att barnen ska komma in i en så balanserad miljö som möjligt. Det är stort nog ändå att börja på förskola eller på en ny förskola. 

Förskola 

v28 

V29 

V30 

V31 

Hattstugan 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Rödluvan 

vistas på Hattstugan 

Bara backar 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Mumindalen 

vistas på Bara backar 

Fröhuset 

vistas på Erlandsdal 

Klöverstugan 

vistas på Erlandsdal 

Tofta 

vistas på Erlandsdal  

Floraparken 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Frejaparken 

vistas på Floraparken 

Erlandsdal 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Örtagården 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Marbäck 

vistas på Örtagården 

Tegelbruket 

vistas på Örtagården 

Åkerbruket 

vistas på Örtagården 

Vistelsetider

Barns vistelsetid i förskolan

Den tid under dagen som barnet är i förskolan kallas vistelsetid. Vistelsetiden i förskolan bestäms med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier samt restiden. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till förskoleverksamhet utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

I familjer med en vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskolan oberoende om sambo, ny make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Schemat registrerar du i vårt närvarosystem Tempus.

Om vårdnadshavarna har semester, lov, arbetsfri dag eller motsvarande ledighet får barnet inte vistas i verksamheten. 

Vistelsetider för allmän förskola

Vistelsetider för föräldralediga

Vistelsetider för arbetssökande

Tempushemma

OB-omsorg

OB-omsorg Svedala kommun erbjuder ob-omsorg kväll, helg samt röda dagar. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats och den ansöker du om minst en månad i förväg. Platsgaranti gäller inte. Ansökan gör du via webbportalen.

Webbportalen för förskola 

OB-omsorg information

 

Publicerad 2016-05-11 kl 08:50
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:39