Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemtjänstval brukare

Kontakt

Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se
Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31)
040-626 83 55
madeleine.webrant@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Sara Majvall
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
sara.majvall@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt norr, födda dag 1-31. Hemtjänst, särskilt boende och LSS
040-626 81 37
cecilia.dahlgren@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (1-15)
040-626 83 56
maria.seeger@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00

Svedala kommun införde Hemtjänstval 2010. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare.

Vad är hemtjänstval?

Svedala kommun har infört Hemtjänstval för att öka inflytandet för brukarna i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Kommunen ställer samma krav på de godkända företagen som på kommunens egen hemtjänst.

Hemtjänstvalet omfattar serviceinsatserna städning och inköp, omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser och trygghetslarm dagtid (kl 6:45-23:00). Insatser nattetid (kl 23:00-6:45) och matdistribution utförs endast av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs endast av en upphandlad utförare.

Godkända utförare

I dagsläget kan du endast välja Svedala kommuns hemtjänst.

Publicerad 2016-06-07 kl 13:36
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-10-23 kl 09:10