Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemtjänstval brukare

Kontakt

Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se
Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31)
040-626 83 55
madeleine.webrant@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Sara Majvall
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
sara.majvall@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt norr, födda dag 1-31. Hemtjänst, särskilt boende och LSS
040-626 81 37
cecilia.dahlgren@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (1-15)
040-626 83 56
maria.seeger@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00

Svedala kommun införde Hemtjänstval 2010. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare.

Vad är hemtjänstval?

Svedala kommun har infört Hemtjänstval för att öka inflytandet för brukarna i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Kommunen ställer samma krav på de godkända företagen som på kommunens egen hemtjänst.

Hemtjänstvalet omfattar serviceinsatserna städning och inköp, omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser och trygghetslarm dagtid (kl 6:45-23:00). Insatser nattetid (kl 23:00-6:45) och matdistribution utförs endast av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs endast av en upphandlad utförare.

Godkända utförare

Du kan välja mellan följande utförare:

Svedala hemtjänst: alla insatser. Informationsblad om Svedala hemtjänst

Agaten hemtjänst: serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Informationsblad om Agaten hemtjänst

Att välja utförare

Du ska vara beviljad hemtjänst av kommunens biståndshandläggare innan du kan välja utförare. Mer information om att ansöka om hemtjänst finns här.

Om du inte får tag i biståndshandläggaren, kan du också ringa Kundservice som gärna hjälper till. 

Du som redan har hemtjänst kan välja utförare och skicka den till kommunen. 

Att inte välja utförare

Om du inte väljer utförare så får du kommunens hemtjänst som utförare (ickevalsalternativ).

Att byta utförare

Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare. Det krävs ingen förklaring till varför du byter.

Du byter utförare genom att fylla i en blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst  och skicka den till kommunen. Från det att kommunen har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya utföraren tar över.

Här hittar du blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst.

Vad kostar det?

Din avgift är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften betalas direkt till Svedala kommun. Mer information om avgifter finns här under rubriken Avgifter.

Kommunens ansvar

Svedala kommun har det yttersta ansvaret för hemtjänsten även när den utförs av ett företag som kommunen har tecknat avtal med. Alla utförare i Hemtjänstvalet måste leva upp till kommunens krav. Kommunen följer regelbundet upp hemtjänsten.

Tilläggstjänster

Företag som ingår i Hemtjänstvalet kan erbjuda tilläggstjänster. Tilläggstjänster ingår inte i biståndsbeslutet och du betalar för dessa direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för tilläggstjänster.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till din utförare. Utföraren ska lyssna till dina synpunkter och rätta till fel och brister. Om du trots allt inte är nöjd kan du kontakta din biståndshandläggare. Du har rätt att byta utförare, se mer under rubriken Att byta utförare.

Ansökan hemtjänstval

Portal till Självbetjäning/E-tjänster Val & omval av utförare av hemtjänstutförare.

Du kan också ringa en av biståndshandläggarna som skickar informationsmaterial och blankett till dig.

Publicerad 2016-06-07 kl 13:36
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-01-22 kl 09:34