Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemtjänst

Kontakt

Marie Fransén
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 55
marie.fransen@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Yvonne Lenander
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 56
yvonne.lenander@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Anna Thörnqvist
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
anna.thornqvist@svedala.se
Hemtjänstpersonal
Samordnare, vardagar kl 7:00-14:00.
040-626 83 00
Hemtjänstpersonal Svedala väster
Alla dagar, kl 7:00-22:00.
040-626 83 21
Hemtjänstpersonal Svedala öster, Bara/Klågerup
Alla dagar, kl 7:00-22:00.
040-626 83 22
Hemtjänstpersonal, kväll och natt, kl 22:00-07:00
Båda grupperna
0733-73 14 85

Hemtjänsten ska underlätta för äldre och för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget boende.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du genom hemtjänsten få hjälp med det du inte klarar själv. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas av dig personligen hos kommunens biståndshandläggare.

Hemtjänstens insatser kan beviljas för att ge stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. Alla människor oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att bo kvar hemma trots behov av vård och omsorg dygnet runt.

Detta kan innebära omvårdnads- och serviceinsatser i form av: hemtjänst, matdistribution, korttidsboende, boendestöd med mera. För matdistribution till personer 80 år och äldre behövs ingen biståndsbedömning.

Om du redan har hjälp och anser att den inte längre är tillräcklig har du möjlighet att ansöka om utökade insatser.

För att kunna bedöma om du har rätt till hemtjänst, gör biståndshandläggaren en utredning tillsammans med dig. Utredningen ska utgå ifrån din livssituation, egna resurser, dina behov och önskemål. Hemtjänstinsatserna ska fungera som hjälp till självhjälp, vilket innebär att du har kvar ansvaret för det som du kan klara på egen hand eller som kan tillgodoses på annat sätt.

När utredningen är klar, fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den hjälp du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

Broschyr om Hjälp och stöd i hemmet

Hemtjänstval

Svedala kommun har infört Hemtjänstval för att öka inflytandet för brukarna i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag som kommunen har godkänt och tecknat avtal med.

Mer information hemtjänstval brukare

Ansökan om hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst via våra e-tjänster eller ringa en av våra biståndshandläggare.

Ansök om hemtjänst via e-tjänst

Avsägelse av hemtjänst

Du kan avsäga dig hemtjänsten via våra e-tjänster eller ringa en av våra biståndshandläggare.

Avsäg hemtjänst via e-tjänst

Publicerad 2016-03-24 kl 10:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-04-29 kl 10:24