Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Utredning hos Socialtjänsten

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Telefontider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00
Sociala jouren Syd
Övrig tid och vid nödsituation
112

Här berättar vi hur en utredning hos Socialtjänsten går till.

I en utredning tar vi tillsammans med familjen reda på vilka behov familjen har och hur vi på bästa sätt kan tillgodose dessa. Under utredningen pratar vi med föräldrarna om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra i familjen. Vi pratar också med barnet för att få en uppfattning om hur barnet själv ser på sin situation. Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen.

För att få en helhetsbild behöver vi ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning rill exempel barnavårdscentral, förskola och skola.

En utredning ska vara klar inom fyra månader, men om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

Utredningen avslutas med en bedömning och ett beslut om barnet och familjen ska erhålla hjälp och vilken hjälp de behöver. När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa dokumenterade.

Om socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det ska i första hand göras i samarbete med familjen och dess nätverk.

Om LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ibland måste socialtjänsten utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. Det händer att en utredning leder fram till att socialtjänsten gör en bedömning som föräldrarna inte går med på. Då får socialnämnden överväga om det finns skäl till använda sig av den tvångslagstiftning som finns - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU.

Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. 

Broschyr utredning om barn och unga

Publicerad 2016-08-30 kl 10:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:11