Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Biologisk mångfald – LONA-projektet

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Naturvårdsansvarig
040-626 80 00
jenny.ahlqvist@svedala.se

Under våren och sommaren 2021 startar ett treårigt projekt för att öka den biologiska mångfalden i parkerna, och för att gynna pollinatörer. Stora delar av de klippta gräsytorna i kommunen har blivit höggräs i år och för att ytterligare öka den biologiska mångfalden sår vi in ängsblommor i utvalda parker.

Under de senaste 30 åren har insekter och pollinerare minskat kraftigt runt om i Sverige. Sveriges ängs-och betesmarker har minskat med två tredjedelar sedan sent 1800-tal. Den höga användningen av mineralgödsel och kemiska växtskyddsmedel bidrar till minskad artrikedom. Pollinerarna behöver verkligen vår hjälp att skapa lämpliga boendemiljöer för dem, samt mat i form av olika blommande växter

Vi kommer även att ordna livsmiljöer för insekter genom att lägga ut död ved och ris, göra mulmholkar (en holk med sågspån som ska efterlikna ett dött träd), samt ordna bar mark och sandbankar för bobygge. Projektet finansieras av så kallade LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen) och av Svedala kommun.

Bin och humlor är naturens hjältar, de hjälper till att pollinera våra grödor, som till exempel raps, jordgubbar och äpplen, berättar Jenny Ahlqvist, projektledare för LONA-projektet i kommunen. På sin jakt efter näringsrik nektar besöker de blommor, och flyttar pollen från blomma till blomma så att den befruktas och kan bilda frön. De utför en viktig så kallad ekosystemtjänst som vi är beroende av. Utan pollinerarna skulle det inte finnas fungerande och stabila ekosystem. 

Vi vill alla att våra parker och grönområden ska vara vackra och bidra med möjlighet för lek, aktivitet och avkoppling, säger Jon Springe, chef för parkenheten. Det finns också stor potential att kombinera våra grönområden med åtgärder för en ökad biologisk mångfald, och för att gynna pollinatörer pågår ett projekt i 3 år i kommunen. Vi kommer varje år även att anordna en tävling där du kan tävla med ditt finaste hemmabyggda insektshotell.

Du kan också i din trädgård hjälpa till att öka den biologiska mångfalden och hjälpa insekterna! Du kan:

  • så blommor/sätta buskar med olika blomningstid i trädgården
  • låta lite ris, ved eller stubbar ligga kvar i en hörna av trädgården.
  • Skapa boplats åt bina genom att tillverka ett insektshotell. Delta gärna i vår tävling i sommar med möjlighet till fint pris (LÄNK). Här finns också tips på hur du bygger på bästa sätt för bina.
  • Anlägg en trädgårdsdamm eller ha ett fat med vatten och små stenar eller kulor, där bina kan dricka.
  • Inte använda några bekämpningsmedel i trädgården.
  • Välja ekologiska råvaror.

Tillsammans kan vi skapa en attraktiv kommun för våra minsta invånare!

Bakgrund LONA-projektet

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Pollinering är en funktion som bidrar till ökad produktion av frön hos drygt 90 procent av världens vilda växter. Många vilda pollinatörer som exempelvis bin, fjärilar och flugor är nu hotade. Regeringen satsar därför nu på att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering. En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. I likhet med ordinarie LONA-projekt kan pollineringsprojekt få upp till 50 procent av kostnaden finansierad.

Publicerad 2021-06-21 kl 16:22
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-10-22 kl 14:00