Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Hemtjänstval  utförare

Foto: Christian Sundien.

Kontakt

Joakim Thuresson
Administrativ chef
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se
Ansökan Serviceinsatser, Svedala kommun,
Kommunhuset, Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala
Ansökan Omvårdnads-, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Kommunhuset, Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala

Sedan 2010 tillämpar Svedala kommun lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, vilket kallas hemtjänstval. Det ger dig som entreprenör möjligheter att etablera en ny verksamhet i kommunen.

Information till utförare 

Med fokus på god kvalitet och ett gott samarbete hälsar vi dig välkommen med din ansökan!

Hemtjänstval omfattar

  • serviceinsatser i form av städning och inköp
  • omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser

I omvårdnadsinsatser ingår att hantera trygghetslarm dagtid. Insatser nattetid och matdistribution utförs av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs av en upphandlad utförare. Du som privat utförare kan välja att utföra endast någon av service- eller omvårdnads- och delegerade hälsosjukvårdsinsatser eller båda.

Du som privat utförare kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett av kommunens två hemtjänstområden (se Bilaga 2 Karta hemtjänstområden).

 Personer som inte kan eller vill välja utförare får kommunens hemtjänst som utförare (ickevalsalternativ).

Marknadsanalys av hemtjänst

Under 2015 utfördes det drygt 94 000 timmar hemtjänst i Svedala kommun. Eftersom andelen äldre ökar kommer behovet av hemtjänst stiga framöver. Svedala är en av de kommuner i Skåne där andelen personer som är 85 år eller äldre ökar som mest fram till år 2022 (22 procent).

Att ansöka och bli godkänd

För att bli utförare krävs ett godkännande av kommunen. Villkoren för att bli godkänd kan du läsa mer om i förfrågningsunderlaget (kravspecifikation) och på valfrihetswebben.se

Webbplats valfrihetswebben

Alla företag som uppfyller kraven blir godkända och får teckna avtal med kommunen. Om du som privat utförare vill ansöka om både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser behöver du göra två separata ansökningar i enlighet med respektive förfrågningsunderlag.

Du kan ansöka via e-tjänst eller skicka in ansökan i pappersformat.

Uppföljning och kontroll

Kommunen ansvarar för att regelbundet följa upp och kontrollera att samtliga utförare lever upp till de krav som ställs, det gäller även kommunens hemtjänst.

Förfrågningsunderlag serviceinsatser

Ansöka - Hemtjänstval Serviceinsatser - städning & inköp

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval serviceinsatser 

Förfrågningsunderlag omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansökan Hemtjänstval Omvårdnadsinsatser & delegerade hälso- & sjukvårdsinsatser

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem

(Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser)

Information om kommunens näringsliv

Publicerad 2016-06-07 kl 15:19
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2017-09-20 kl 07:28