Stäng

Ungdomars inflytande

Kontakt

Klara Persson
Fritidsassistent Svedala
0709-89 64 12
klara.persson@svedala.se

Vill du påverka din vardag och den tid du spenderar i skolan? Kanske är det något som saknas på skolan, eller så har du idéer kring hur ni kan arbeta i klassrummen eller vilken mat som serveras?

Elevråd

Vill du påverka din vardag och den tid du spenderar i skolan? Kanske är det något som saknas på skolan, eller så har du idéer kring hur ni kan arbeta i klassrummen eller vilken mat som serveras? Gå med i elevrådet på din skola! Fråga din lärare eller rektor hur du gör för att gå med.

Ungdomsrådet

Vill du vara med och påverka din framtid? I ungdomsrådet får du chansen genom att arrangera aktivitetsdagar, planera elevrådsdagar, träffa politiker och tjänstemän från kommunen och massor av annat viktigt och roligt arbete.

Genom ungdomsrådets arbete får fler unga möjligheter att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid.

Mer information om ungdomsrådet

Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlamentet består av elever från alla kommunens elevråd, och de träffas en gång per termin. På ungdomsparlamentet diskuteras olika aktuella frågor i kommunen som rör ungdomar. Du får också chansen att stärka elevrådet på din skola, och att träffa elever från andra skolor som du kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter med.

Ungdomsparlamentet har en budget på 100 000 kr som ska gå till olika projekt eller aktiviteter som på något sätt gynnar ungdomar i Svedala kommun. Har du en bra idé? Ansök direkt i vår e-tjänst!

E-tjänst: Motion till ungdomsparlamentet

Mer information om ungdomsparlamentet

Publicerad 2016-03-24 kl 13:10
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-10-05 kl 16:13