Stäng

Nattvandrare

Kontakt

Lars Nilsson
Nattvandrarna Klågerup
0702-316115
klagerup@nattvandring.nu
Michael Andersson
Ordförande Nattvandrarna Svedala
0735-67 49 52
svedala@nattvandring.nu
Jörgen Nilsson
Nattvandrarna Bara
0761-255029

Många ungdomar rör sig ute på helgerna. Nattvandrarna är frivilliga föräldrar, storasyskon, mor- och farföräldrar och andra engagerade vuxna som har tagit på sig uppgiften att finnas som en vuxenkontakt och stödja våra unga där de befinner sig.

Nattvandrarna finns i Klågerup och Svedala. Verksamheten bygger på och är beroende av frivillig medverkan av engagerade vuxna. Att vandra under sena helgkvällar upplever nattvandrarna själva såväl som av polis, Ungas fritid och inte minst de unga själva som mycket positivt. 

Vad gör nattvandrarna?

Nattvandrarna arrangerar också aktiviteter för unga. Exempelvis driver nattvandrarna i Klågerup öppen hall där unga kan använda sporthallen tillsammans med de vuxna nattvandrarna.

Nattvandrarna vill

  • finnas till hands som en vuxenkontakt och stödja våra unga.
  • vara en naturlig del i kvälls- och nattlivet i Klågerup och Svedala.

Vill du bli nattvandrare?

Nattvandrarna i Klågerup och Svedala är samtliga i behov av att rekrytera nya medlemmar. Om du är intresserad av att nattvandra hör av dig till respektive ordförande.

Nattvandring i Kommunen 

Nattvandrarna i Klågerup vandrar varje lördag nästan hela året med start kl 20:00. De ansvarar också för öppen hall för unga varje lördag kl 20:00-23:30 i Klågerups sporthall. Du får tillgång till hela idrottshallen att ha kul i och kan även handla i kiosken. Ibland är det olika aktiviteter som till exempel pokerkväll och lussebandy.

I Svedala har Nattvandrarna vuxna som rör sig ute på byn för att skapa ett bättre samhälle för alla.

I Bara finns för närvarande inga nattvandrare. Är du intresserad av att starta en nattvandrargrupp i Bara, eller är du intresserad av att veta mer om vad det skulle kunna innebära att nattvandra är du välkommen att kontakta Ungas fritid i kommunen.

Webbplats nattvandring

Vad är Ungas fritid?

Kommunens verksamhet "Ungas fritid" har ett aktivt, öppet och organiserat arbete med ungas meningsfulla och utvecklande fritid. Mötesplatserna är en del av arbetet med Ungas fritid och är en plattform för unga att skapa, delta och uppleva nya spännande aktiviteter. Ungas fritid finns på mötesplatserna som ligger i Bara och Svedala.

Om mötesplatser för unga

Publicerad 2016-05-30 kl 14:53
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-05-22 kl 14:14