Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lotteritillstånd

Kontakt

Fritidsenheten
040-626 80 00
registrator.kof@svedala.se

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Det är respektive kommun som ger tillstånd eller registrerar dessa.

Vem kan få tillstånd eller registrering

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen.

Prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats

Ansökan om tillstånd

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp.

Tillstånd för ett lotteri

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Ekonomisk plan
  • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och styrelsens sammansättning.
  • Protokoll som visar att man beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara föreningens lotteriföreståndare.
  • Stadgar

Ansökan lotteritillstand15-16 §, blankett/e-tjänst

Tillstånd för flera lotterier under tre år

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och styrelsens sammansättning.
  • Protokoll som visar att man beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara föreningens lotteriföreståndare.
  • Stadgar

Ansökan lotteritillstand-17 §, blankett/e-tjänst

Ansökan lotteritillstånd 17, bestämmelser och föreskrifter

Redovisning

Efter lotteriet ska du fylla i en redovisningsblankett.  

Redovisning lotteri, blankett/e-tjänst

Redovisning av lotteri, handledning

Lotterier utan tillstånd

Undantag från tillstånd/registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20. En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Mer information om bestämmelser för lotterier på Lotteriinspektionens webbplats

Publicerad 2016-03-24 kl 13:10
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:16