Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bidrag och stöd till föreningar

Foto: Pixabay

Kontakt

Fritidsenheten
kulturfritid@svedala.se

Svedala kommun ger bidrag och stöd till verksamheter för barn och unga samt till kulturverksamheter.  I föreningslivet kan människor i olika åldrar odla och fördjupa sina intressen både inom idrott och kultur. Verksamhet för barn och unga är alltid prioriterad. Så många som möjligt ska kunna ta del av bra, trygga och utvecklande fritidsaktiviteter med fokus på lärande och öppenhet.  

Vi stödjer det lokala föreningslivet genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla verksamhetslokaler och anläggningar samt ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet består av Aktivitetsstöd, Anläggningsstöd och Kulturstöd.

Ett nytt sätt att söka bidrag

Från januari 2021 söker föreningar bidrag via systemet FRI. Kontakta Kultur- och fritidsenheten för inloggningsuppgifter.

kulturfritid@svedala.se

Riktlinjer och regler vid stöd till föreningar inom kultur och fritid

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett som en grund för föreningens verksamhet och baseras på det faktiska antal gånger som barn deltagit i verksamheten under ett halvår.

Föreningar som är kopplade till RF ska skapa kommunfil via idrottonline.

  • Senast 25 februari 2021 för perioden 1 juli–31 december.
  • Senast 25 augusti 2021 för perioden 1 januari–30 juni.

Sök ert stöd nu via FRI

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet är avsett för att stötta föreningar som har egen lokal eller anläggning. Det kan handla om stöd till hyra till en extern hyresvärd, el- och vattenkostnader eller andra driftskostnader. Stödet täcker inte kostnader för hyra av kommunala lokaler och är inte avsett att täcka hela kostnaderna för föreningens anläggningar.

Sök anläggningsstöd senast 1 april 2021.

Ansökan är stängd

Kulturstöd

Våra kulturföreningar ger kommuninvånarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som vi stödjer på olika sätt.

Sök kulturstöd senast 30 april 2021.

Sök kulturstöd via systemet FRI

Saknar du inloggningsuppgifter?

Kontakta Kultur- och fritidsenheten om du saknar inloggningsuppgifter till systemet (FRI) som du använder för att söka bidrag.

kulturfritid@svedala.se

Swedbank – Sparbanksstiftelsen

Har du ett projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling? Det finns möjlighet att söka pengar från Sparbanksstiftelsen. Stiftelsen tar emot ansökningar 1-31 mars samt 1-30 september. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2021-07-08 kl 09:36