Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Laglighetsprövning – pröva lagligheten i kommunens beslut

Att överklaga beslut med stöd av kommunallagen kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Beslut som är fattade med stöd av delegation från nämnd

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Svedala kommun:

  • är folkbokförd
  • äger en fastighet
  • är taxerad för kommunalskatt.

Överklaga till förvaltningsrätten

Ditt överklagande skickar du till Förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Där prövas också om beslutet:

  • har tillkommit i laga ordning
  • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Adress:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

E-post:
forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att fullmäktiges, styrelsens eller nämndens protokoll har satts upp på Svedala kommuns officiella anslagstavla på webbplatsen. Samma överklagandetid gäller då ett beslut som fattats med stöd av delegation särskilt protokollförts och tillkännagetts på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten i Malmös webbplats

Svedala kommuns officiella anslagstavla

Publicerad 2016-03-24 kl 13:29
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2017-12-19 kl 11:15