Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Arkiv

Kontakt

Anton Almer
Informationssamordnare
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

Kommunarkivet är beläget i kommunhuset på Åbjörngatan 7 i Svedala och innehåller främst handlingar som har skapats av kommunens politiska organisation och kommunens förvaltningsorganisation. I kommunarkivet finns även arkiv som har skapats av föreningar och företag som inte tillhör den kommunala organisationen, så kallade enskilda arkiv.

Vilka handlingar finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns handlingar från tidigt 1700-tal och framåt, där merparten är från tiden efter kommunreformen 1863. Vanliga handlingsslag är protokoll, inkomna skrivelser, slutbetyg, betygskataloger och handlingar i personakter.

Handlingarna som finns i kommunarkivet är minst fem år gamla. Om du letar efter nyare handlingar kan du kontakta respektive nämnds registrator.

Handlingarna i kommunarkivet har skapats av många olika arkivbildare. Bland arkivbildarna finns nämnder och förvaltningar som tillhörde icke längre existerande kommuner som numera är en del av Svedala kommun. Dessa äldre kommuner var:

Bara kommun, Bjärshögs kommun, Hyby kommun, Skabersjö kommun, Börringe (Gustavs) kommun, Törringe kommun, Västra Kärrstorps kommun.

Hur kan jag ta del av handlingar ur kommunarkivet?

Med undantag för handlingar som tillhör de enskilda arkiven är alla handlingar i kommunarkivet allmänna enligt tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Detta innebär att du och resten av allmänheten har rätt att ta del av handlingarna som finns i kommunarkivet. Denna rättighet begränsas till viss del när allmänna handlingar innehåller uppgifter som, om de sprids, kan skada en juridisk eller en fysisk person. Mer information om allmänna handlingar och sekretess på Svedala kommuns webbplats.  

För att ta del av en handling i kommunarkivet kontaktar du informationssamordnare på kanslienheten. Om du letar efter en handling som är nyare än fem år kontakta respektive nämnds registrator.

Kommunarkivet har inga generella öppettider. Önskar du en rundtur i arkivet måste tid bokas med informationssamordnare på kanslienheten.

Digitaliserade samlingar och mer historia

Föreningen Svedala-Barabygden har digitaliserat och katalogiserat Svedalafotografen Sture Falheds fotosamling, som är donerad till Svedala kommun. Sök bland fotografierna på föreningen Svedala-Barabygdens hemsida.

Fler länkar som rör Svedalas historia finns samlade på kommunens webbplats.

Leverera arkiv till kommunarkivet

Vill du leverera ett arkiv till kommunarkivet? Följ anvisningarna på sidan "Leverera myndighetsarkiv till kommunarkivet" om du är anställd inom den kommunala organisationen. Om du vill leverera ett enskilt arkiv, som exempelvis tillhört en lokal förening eller ett företag, följ anvisningarna på sidan "Leverera enskilt arkiv till kommunarkivet".

Publicerad 2016-03-24 kl 13:28
Sidansvarig: Anton Almer
Uppdaterad 2021-03-01 kl 08:40