Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Cykelvägar

Cyklande familj. Foto: Jörgen Wiklund

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Att cykla är ett miljövänligt, snabbt och hälsosamt sätt att ta sig fram på. Vi arbetar därför med att utveckla cykelvägnätet så att du ska kunna ta dig fram på cykeln på ett säkert och smidigt sätt i Svedala.

De senaste åren har vi anlagt ett flertal cykelvägar. Vi arbetar ständigt med att renovera, rusta upp och bygga ut stråken för möjligheten att kunna gå och cykla på ett tryggt och hållbart sätt.  Sammanlagt har vi runt 40 kilometer gång- och cykelvägar i kommunen.

Planerade gång- och cykelvägar för 2019

Under 2019 kommer följande gång- och cykelstråk anläggas. 

  • Gång- och cykelväg från Pilgatan, med start i höjd med Algatan, mot centrum via Floragatan och Parkgatan med avslut på Åbjörngatan.
  • Gång- och cykelväg längs Malmövägen i Bara. Sträckan avses löpa från Möllebergavägen fram till Värbyängen.

    

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Anna Jönsson
Uppdaterad 2019-04-02 kl 14:06