Stäng

Cykelvägar

Cykelvägen mellan Klågerup och Bara. Foto: Svedala kommun

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Att cykla är ett miljövänligt, snabbt och hälsosamt sätt att ta sig fram på. Vi arbetar därför med att utveckla cykelvägnätet så att du ska kunna ta dig fram på cykel på ett säkert och smidigt sätt i Svedala kommun.

Vill du få en försmak av cykelvägnätet digitalt?

Gör så här för att titta på bilderna:
- Gå in på www.mapillary.com
- Klicka in på ”Explore map data”. Du behöver inte registrera dig för att titta på bilderna.
- På webbplatsen hittar du en stor mängd bilder i hela världen. Zoom in på Svedala kommun så hittar du våra bilder.

Upprustning av och nya cykelvägar

De senaste åren har vi anlagt ett flertal cykelvägar. Vi arbetar ständigt med att renovera, rusta upp och bygga ut stråken för möjligheten att kunna gå och cykla på ett tryggt och hållbart sätt.  Sammanlagt har vi runt 40 kilometer gång- och cykelvägar i kommunen.

  • Under 2022 har vi förbättrat och byggt ut gång- och cykelvägnätet längs Norra Ellenborgsgatan.
  • Under 2022 kommer vi också förstärka cykelstråken till nya hållplats Bara Väster.
  • Under 2023 har beslutats att vi kommer prioritera utbyggnaden längs Kyrkogatan. Där byggs ocksaå en ny busshållplats för linje 145 vid Erik Borgströmsväg.

Gång- och Cykelvägsplan 2021

Cykelväg mellan Klågerup och Bara

Sedan några år tillbaka har det blivit lättare och säkrare för dig att ta cykeln mellan Klågerup och Bara. Vilket i praktiken betyder att du kan cykla hela vägen mellan Klågerup och Malmö på ett säkert sätt.

Karta med cykelväg Klågerup-Bara-Malmö. Karta: Region Skåne

Så här snabbt går det

Vår provcyklist cyklade sträckan på 11 minuter i lagom pendlingstempo. Cyklar du hela vägen från Klågerup till Malmö tar det ungefär en timme. Så trampa på och upptäck en mängd oväntade effekter!

*Du kan känna lyckorus. 100 av 100 upplevde att det var roligt att skratta. Foto: Region Skåne

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2022-11-09 kl 11:28