Stäng

Avgifter för insatser enligt LSS 2023

Kontakt

Avgiftsadministratör
040-626 81 54
vooavgifter@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:30-10:30

Kommunfullmäktige beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för insatser enligt LSS i Svedala kommun. Avgifterna gäller från och med 2024-01-01.

Avgifter

I anslutning till en insats enligt LSS får skäliga avgifter tas ut för följande:

  • Bostad
  • Kost
  • Fritidsaktiviteter
  • Kulturella aktiviteter

Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för personliga behov.

Alla avgifter utgår ifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader. Avgifterna justeras årligen utifrån prisbasbelopp och ändringar i Konsument­verkets beräkningar.

Korttidsvistelse

Avgift för kost tas ut för barn och ungdomar som vistas i korttidshem eller stödfamilj.

Ålder Hel dag, kronor Halv dag, kronor
-10 79 39:50
11-17 110 55
18- 131 65:50

Hel dag: två måltider eller fler måltider

Halv dag: en måltid

Korttidstillsyn

Kostavgift tas ut för barn och ungdomar över 12 år som har korttidstillsyn utanför det egna hemmet vid lov och studiedagar.

Kostavgift Kronor per dag
Lov och studiedagar

83

Gruppbostad

I boendeabonnemanget ingår kost och förbrukningsvaror. I kosten ingår också om man behöver sondnäring eller näringsdryck samt måltidskuponger på daglig verksamhet.

Boendeabonnemang Kronor per månad
Kost 3710
Förbrukningsvaror 160
Totalt 3870

När och hur betalar du din avgift?

Avgiften betalas en gång per månad. Faktura från Svedala kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare.

Du kan även betala via autogiro eller e-faktura

Här hittar du mer infomation om e-faktura och autogiro

Publicerad 2022-01-21 kl 12:43
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-17 kl 17:07