Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gällande detaljplaner

Kontakt

Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 83 57
gabriella.goland@svedala.se
Cecilia Gustafsson
GIS-ingenjör
040-626 80 83
cecilia.gustafsson@svedala.se

Här presenterar vi detaljplaner som har vunnit laga kraft (gällande detaljplaner). En detaljplan reglerar hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

Publicerad 2017-06-12 kl 13:59
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2017-11-17 kl 10:34