Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Enligt den nya lagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla som ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan. Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder och dess utskott: kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

  • Mötesprotokoll socialnämnd 17 januari 2019

    Protokoll från socialnämnden sammanträde den 17 januari 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  • Mötesprotokoll överförmyndarnämnden 5 december 2018

    Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 5 december 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 11 december 2018

    Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2019-01-21 kl 10:14