Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Förändring av kommunens sätt att fördela tomter

Publicerad 2024-04-25 kl 13:15

Foto: Mostphotos

Svedala kommun vill få till ett mer effektivt och rättvist system av tomtköer och därför görs nu fördelningen av de kommunala tomterna om. Med förändringen kommer de befintliga objekten kunna nå en större marknad och fördelas på ett mer rättvist sätt. Från och med den 1 januari 2025 avvecklas därför den kommunala tomtkön och alla objekt kommer att förmedlas genom mäklare och småhusföretag. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 24 april.

– Genom att fördela kommunens tomter, via mäklare och småhusföretag kommer vi nå en större målgrupp, säger Erik Stoy (M), kommunfullmäktiges ordförande. De som funderar på att flytta någonstans i Skåne kanske inte vet om att det finns kommunala tomtköer utan det mer vanliga är att man söker på Hemnet eller liknande för att hitta en tomt eller nybyggnation.

Samma trend i hela landet

Många kommuner i Skåne har lagt ner den kommunala tomt- och småhuskön de senaste åren. Trenden ser likadan ut över hela landet. Kommunala tomtköer som koncept har spelat ut sin roll då marknaden har förändrats, inte minst genom digitala bostadsplattformar.

– Det främsta skälet att ändra fördelningen av tomter är att vi har väldigt få att fördela varje år. Under de senaste åren har det bara varit några fåtal tomter sammanlagt och det är inte rättvist mot den som ställer sig i kö, berättar Fredric Palm, strategisk planeringschef i Svedala kommun.

Processen mer anpassad efter en digital marknad

Idag står drygt 500 personer i tomt- och småhuskö hos kommunen. Från och med årsskiftet kommer alltså tomter från kommunen att säljas på den öppna marknaden.

– Jag kan absolut förstå besvikelsen hos den som stått i tomtkö länge. Men vi ser det dock som en större chans att få en tomt eller ett hus via det nya systemet med mäklare eller småhusföretag, säger Fredric Palm. Det blir mer anpassat till dagens bostadsmarknad och försäljningsprocessen blir också mer effektiv till fördel både för kunden och kommunen.

Tomtkön i Svedala kommun kom till på 1960-talet för att underlätta för folk att hitta och köpa tomter att bygga på. Syftet var att erbjuda kommunala tomter till ett fast och relativt lågt pris. Sedan dess har bostadsmarknaden och sättet som tomter förmedlas på ändrats mycket – inte minst genom utvecklingen av digitala bostadsplattformar. Principerna för prissättningen av Svedalas kommunens småhustomter har också anpassats efter de nya villkoren och tomterna säljs numera till marknadspris i enlighet med kommunens markpolicy.

Pågående försäljningsprocesser fortsätter

Beslutet om att lägga ner tomtkön påverkar inte de tomter som just nu är i en pågående försäljning samt de tomter som redan finns inlagda i tomtkön som kommande objekt.

Pengarna tillbaka för innevarande år

De som står i kö idag har en möjlighet att dra sig ur innan den 15 juni 2024 och få tillbaka pengarna som är inbetalt för innevarande år. Man begär då utträde från tomtkön ”Registrerad i tomtkö/småhuskö – Svedala kommun” på Mina sidor på svedala.se. De som väljer att stå kvar året ut är med på försäljning av de sista tomterna och småhusen som fördelas innan kön läggs ner.

Tomter som kommer erbjudas under 2024

På kommunens hemsida finns information kring vilka tomter och gruppbebyggelse som väntas erbjudas tomtkön under 2024, både via privata exploatörer och direkt av kommunen. I år handlar det om fler objekt än normalt eftersom bland annat Bara Backar är inne i sin avslutande etapp.  

Här är en sammanfattning av vilka tomter och gruppbebyggelse som väntas erbjudas tomtkön under 2024:

Bara Backar

  • 18 fribyggartomter som säljs direkt till tomtkön av Svedala kommun
  • Minst 50 % av de 13 villor som OBOS har till försäljning
  • Minst 50 % av de 14 radhus som Götenehus har till försäljning

Nygårds dammar

  • Minst 50 % av de 77 villor och radhus som Derome har till försäljning

Tomtkön stängs den 15 juni

Nuvarande tomtkö stängs för nya anmälningar efter den 15 juni 2024. Dock kan nya anmäla sig innan den 15 juni om man vill vara med för att ha chans på de sista objekten som erbjuds de i kön. För den som går med i tomtkön nu finns det dock inga garantier för att man kommer att erbjudas ett objekt. Det beror helt på hur många som väljer att stanna kvar i kön samt om personer tackar nej till erbjudna tomter.

Mer information

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om den kommunala tomtkön.

Läs mer om tomtkön

Sidansvarig: Daniel Bramsell