Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Fastighetsförsäljning för att främja kommunens utveckling

Publicerad 2021-03-19 kl 11:14
Uppdaterad 2021-03-19 kl 12:30

Olof Andersson, vd Trianon och Linda Allansson Wester (m), kommunstyrelsens ordförande Svedala kommun.

Avtal har idag tecknats om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Köpare är Trianon, säljare är det kommunala fastighetsbolaget Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab. Uppskattat värde för markanvisningsavtalet är cirka 20 Mkr. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 Mkr.

- Det är glädjande att Trianon nu etablerar sig i Svedala kommun och bidrar till att kommunen kan fortsätta att växa på ett hållbart och planerat sätt, säger Linda Allansson Wester (m), kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

Svedala kommun har i tidigare beslut utsett Trianon som köpare av fastigheterna. Under fredagen tecknade Trianon avtal med Bostads AB Svedalahem om förvärv av fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter samt med Svedala Exploaterings AB Svedab om utvecklingsfastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus) omfattande cirka 1 600 kvm yta med möjlig bostadsförtätning. Dessutom är ett markanvisningsavtal tecknat med Svedala kommun avseende Svedala 25:18 (Gamla IP) med möjlig byggrätt om cirka 10 000 kvm BTA fördelat på 90-120 lägenheter.

Säljare är de kommunala fastighetsbolagen Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab. Markanvisningsavtalet är tecknat mellan Svedala kommun och Trianon. Det överenskomna fastighetsvärdet för bostadsfastigheten, baserat på marknadsvärderingar, uppgår till 161 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 500 kr per kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde baserat på marknadsvärderingar för utvecklingsfastigheten är 7,5 Mkr. Uppskattat värde för markanvisningsavtalet är cirka 20 Mkr.
Trianon tillträder fastigheterna den 1 april 2021.

- Vi välkomnar en seriös och långsiktig fastighetsägare till Svedala, vi har haft ett mycket gott samarbete i och med överlämnandet av våra fastigheter och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med stadsutvecklingen, säger Cecilia Önnevik, VD för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.   

- Det här är vårt första större förvärv av bostäder i Svedala och vi ser fram emot att tillämpa vår förvaltningsmodell med stort engagemang och hög lokal närvaro. Att som långsiktig ägare dessutom ha möjlighet att utveckla ytterligare bostäder i Svedala innebär stor potential till värdeskapande för Trianon, säger Olof Andersson VD på Trianon.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Svedala med gångavstånd till service och tågstation. Svedala var den kommun i Skåne som ökade mest i befolkningsantal 2020.

- Vi tror på Svedala som en framåt och attraktiv kommun och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen”, avslutar Olof Andersson.

Tidigare nyheter

2020-11-25: Svedala kommun vill sälja fastigheter för att främja kommunens utveckling

2020-11-10: Förslag från Kommunstyrelsen: Boinflytande ska gälla även efter försäljning av fastigheter

2020-10-28: Beslut om minoritetsåterremiss i ärende om fastighetsförsäljningar

2020-10-12: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om försäljning av fastigheter

Sidansvarig: Louise Sandell