Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om försäljning av fastigheter

Publicerad 2020-10-12 kl 17:46
Uppdaterad 2020-10-12 kl 18:12

Svedala kommuns vision är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet och kommunen ska fortsätta att utvecklas med bostäder, arbetsplatser och kommunal service. För att möta de investeringsbehov som väntar, när kommunen växer, ska delar av kommunens fastigheter säljas. Det förberedande beslutet tog kommunstyrelsen idag. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 28 oktober.

– När Svedala kommun växer ska vi ta ansvar för både ekonomin och den sociala utvecklingen. Försäljningen ger oss utrymme att investera i välfärden, förskolor, skolor och äldreomsorg, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå följande för kommunfullmäktige: 

  • Att ge Svedalahem i uppdrag att sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården (på Kantorsvägen och Klockarevägen), till fastighetsbolaget Trianon 
  • Att ge Svedala Exploaterings AB (Svedab) i uppdrag att sälja Folkets hus till Trianon, med villkoret att fastighetsbolaget bevarar byggnadens ursprungliga fasad. 
  • Att ge tjänstepersoner i kommunen i uppdrag att sälja en obebyggd tomt vid Norra Segestrand till Trianon. 

Bakgrunden till förslaget är att en försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden, till exempel i förskolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör även kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen. Försäljningen öppnar också upp för nya aktörer som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, vilket kommer att kunna bidra till Svedala kommuns ekonomiska och sociala utveckling. 

– Vi har valt att ha en dialog med Trianon, som är en välkänd aktör med goda referenser, som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Vi har stort förtroende för Trianon som tar socialt ansvar och är villiga att investera i nya bostäder i kommunen, säger Linda Allansson Wester. 

- Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med Svedala kommun och att ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen med en nära förvaltning. Vi arbetar på lång sikt och har varit fastighetsägare i Svedala sedan 2005, om än i mindre omfattning, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Svedalahem är den dominerande ägaren av fastigheter i Svedala kommun. Även efter försäljningen kommer Svedalahem att vara den största aktören på marknaden.  
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan, det regleras i Hyreslagen.

Sidansvarig: Linda Holst