Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Ökad biologisk mångfald bidrar till ett hållbart samhälle

Publicerad 2021-06-14 kl 13:43

Foto: Jon Springe/Svedala kommun

En ökad biologisk mångfald ger fler pollinerare som bidrar till ett hållbart samhälle. Det här har blivit en allt viktigare fråga att arbeta för de senaste åren. Fler arter skapar stabila och fungerande ekosystem, och bidrar till ett stabilt klimat. Svedala kommun vill bidra till detta och har därför ställt om skötseln av gräsytor.

- För den biologiska mångfalden är kommunens välansade gräsmattor ett problem och kallas av forskarna för en grön öken. Därför tycker jag det känns bra med kommunens beslut att ställa om skötseln av gräsytor för att gynna den biologiska mångfalden. Vi vill ju göra skillnad och bidra till ett hållbart samhälle! Jag hoppas du vill vara med, säger Johanna Andersson chef för Gata- och parkenheten på Svedala kommun

Den här tiden på året växer det som mest – och den biologiska mångfalden frodas

Över 250 000 kvm gräs som tidigare varit klippt sköts i år som höggräsytor eller äng. Förändringen är gjord i samtliga tre stora tätorter i kommunen – Svedala, Bara och Klågerup. I samband med detta har vi fått in en hel del tankar och synpunkter vilket är naturligt när förändringar sker. Därför vill vi passa på att berätta mer om vårt arbete med grässkötsel och vikten av biologisk mångfald i ett hållbart samhälle.   

- När gräset klipps regelbundet hinner det sällan blomma. Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin har alltså lite att hämta där. Fjärilar trivs exempelvis bättre på övergivna industritomter än i välskötta parker. Det visar en studie utförd i Malmö av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet, säger Johanna Andersson.

Förbättrad miljö med höggräs

För att förbättra miljön kommer vissa gräsmattor i kommunen istället att skötas som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark. Vi kommer överallt där det är möjligt att klippa en remsa gräs in till fastighetsgränser samt gång- och cykelbanor. Också på större ytor som släpps ska det klippas gångar så ytan blir lättillgänglig även om det är högt gräs. De ytor som klipps regelbundet klipps cirka var 10:e arbetsdag.

-  Nu på försommaren har gräset en stark tillväxt vilket gör att det hinner bli långt innan vi är tillbaka på samma plats, och klippningen tar då längre tid. Vi arbetar för fullt för att komma i kapp den starka grästillväxten. Hoppas du har förståelse för detta, säger Johanna Andersson.

Fortlöpande utvärdering

Nu håller kommunen på att utvärdera de oklippta gräsytorna och gör vissa förändringar i prioriteringen. Kartorna förändras därför under arbetes gång och uppdateras så snart som möjligt efter ett eventuellt nytt beslut. Detta gäller främst ytor som är svårklippta, men även ytor där det finns vinning för pollinerare samt andra djur- och växtarter. Höggräsytor som hittills har klippts en gång per år kommer också att utvärderas. Eventuell fortsatt slaghackning senareläggs till slutet av augusti eller början på september.

- Jag förstår att det kan vara en omställning när vi låter gräset växa och vi kommer att plantera blommor för att det successivt ska bli vackrare och främja den biologiska mångfalden ännu mer. Vi hoppas du vill vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle, säger Johanna Andersson.

Karta och mer information om kommunens gräsytor

Om du vill framföra en synpunkt, åsikt eller tips är du välkommen att skicka dem till oss via ett formulär här på svedala.se.

Skicka in dina synpunkter till Svedala kommun

Sidansvarig: Linda Holst