Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Inför en eventuell stängning av förskola och skola

Publicerad 2020-04-01 kl 10:51

Svedala kommun följer direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter. I dagsläget finns inga beslut om stängning men vi förbereder oss för om ett sådant beslut skulle komma.

Arbetar du i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring vilka verksamheter som är samhällsviktiga. Vid en eventuell stängning av förskolor, förskoleklass, grundskolor, grundsärskola och fritidshem ansvarar kommunen för att ge barnomsorg till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet.

Samtliga vårdnadshavare ska arbeta i samhällsviktig verksamhet för att ha rätt till omsorg.

Prata med din arbetsgivare

För att snabbt kunna agera vid en stängning är det viktigt att du som vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som bedömer om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet och tar ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du ska inte meddela behov av omsorg förrän beslut om stängning har meddelats.

Om det blir aktuellt med stängning

Vid beslut om stängning kommer valda skolor och förskolor vara öppna. Svedala kommun kommer att bedriva OB-omsorg (omsorg på obekväm arbetstid). Skolskjuts anordnas för de elever i grundskolan som deltar i undervisning i samband med omsorg på fritidshemmet.

Hur anmäler jag behov av omsorg?

Vid ett beslut om stängning skickar Svedala kommun ut ett formulär om omsorgsbehov.

Elever i behov av särskilt stöd

Svedala kommun ska även erbjuda förskola och fritidshem till barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Det är rektor som beslutar om rätt till särskilt stöd.

Elever i grundskolan

De elever som inte omfattas av omsorg ska studera hemifrån via fjärr- och distansundervisning. Rektor organiserar undervisningen.

Barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Är ditt barn inskrivet i fristående pedagogisk omsorg, förskola, skola eller i annan kommun ska du först vända dig dit för omsorg. Kan inte förskolan eller skolan ge omsorg till ditt barn ska verksamheten snarast meddela Svedala kommun.

För ytterligare uppdaterad information

Följ kommunens information om coronaviruset (covid-19)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Information om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Aktuell information på svedala.se om coronaviruset

Sidansvarig: Linda Holst