Stäng

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för dig som är 16-19 år men som inte går i gymnasiet eller saknar annan aktivitet.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för dig som är 16-19 år men inte går i gymnasiet och saknar annan aktivitet. Aktivitetsvaret finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller kombinera studier med praktik. 

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

  • inte har fyllt 20 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Svedala kommun har ansvar att hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret och vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.

Kommunen dokumenterar och för register över de unga som omfattas av aktivitetsansvaret och rapporterar in dokumenterade uppgifter till SCB.

Saknar du studieplats eller annan aktivitet, kontakta studie- och yrkesvägledarna Lisbeth Ershagen eller Maria Mogensen på Nils Fredriksson utbildning.

 

Lisbeth Ershagen                   lisbeth.ershagen@svedala.se                       040-626 87 77

 

Maria Mogensen                     maria.mogensen@svedala.se                     040-626 87 79

Publicerad 2020-07-21 kl 08:02
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-08-31 kl 12:45