Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gymnasiesärskola

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Gymnasiesärskola är ett alternativ till vanliga gymnasiet för elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasiets kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Vad är gymnasiesärskola?

Undervisningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. Den följer samma läroplan men kursplanerna är anpassade för gymnasiesärskolans elever.

I gymnasiesärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i gymnasiet och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

Gymnasiesärskola

Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Svedala kommun har inte gymnasiesärskola utan samarbetar med grannkommuner om behov av särskoleplats finns.

Skolverkets information om gymnasiesärskola

Publicerad 2016-03-23 kl 11:20
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:01