Stäng

Ansökan till gymnasieskola

Ansökan till gymnasieskola

Ansökan till gymnasieskola gör du på webbplatsen Skånegy.se. Inloggningsuppgifter skickas hem per post eller delas ut på skolan. På webbplatsen hittar du information om när ansökningswebben är öppen.

Webbplats Skanegy.se

Att välja skola

Du kan söka vilka nationella program och nationella inriktningar du vill, var som helst i landet. Men din ansökan behandlas olika beroende på vad din hemkommun erbjuder, vad du sökt och var någonstans den sökta utbildningen finns. Detta kallas att bli mottagen i första eller andra hand.

Om att välja skola på webbplatsen Skanegy.se

Om du vill jämföra olika gymnasieskolor kan du gå in på Skolverkets webbplats-Utbildningsguiden.

Du kan även hitta information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.

Utbildningsguiden kan vara till hjälp i att stödja alla som står inför ett val av skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen vänder sig till elever, föräldrar, vuxenstuderande och studie- och yrkesvägledare och står fri från kommersiella intressen.

Utbildningsguiden

Gymnasiestudier vid svensk utlandsskola

För elev boende i kommunen finns möjlighet att läsa ett år vid svensk utlandsskola. Regelverk och kriterier för godkända utlandsstudier finns att läsa i reglementet kring utlandskola.

Byte av program

För varje nationellt program i gymnasieskolan finns det föreskrifter, en programstruktur, som talar om vilka kurser som ingår i ett visst program. Elevens studieväg planeras utifrån programmens innehåll och dokumenteras i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen kan revideras längs med gymnasieutbildningens gång, till exempel för att eleven byter program. 

Mer om byte av program på Skolverkets webbplats

Studiemedel

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med den 1 juli det år du fyller 20 kan du få studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Publicerad 2023-01-10 kl 07:49
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2023-08-29 kl 10:53