Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolskjuts

Foto: Scandinav/Pernilla Jangendahl Lilja

Kontakt

Malin Sandahl
Skolskjutssamordnare
040-626 80 85
malin.sandahl@svedala.se
Svedala kommun
Öppet måndag–torsdag kl 8–17, fredag kl 8–15
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
040-53 53 03, 0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här hittar du information och tidtabeller för skolbussarna i kommunen.
E-tjänsten gällande skolskjutsansökan för innevarande läsår (2019/2020) är stängd. Vill du ansöka om skolskjuts för resterande del av terminen kontakta skolskjutssamordnare på mejl alternativt telefon: malin.sandahl@svedala.se, 0709-47 80 85.

Skolskjutsansökan för läsåret 2020/2021 öppnar upp den 20 april.

Ansökan gällande skolskjuts inför läsåret 2020/2021

Inkomna ansökningar under perioden 13/7- 9/8 kommer att behandlas under vecka 33 och 34.

Vem kan bli berättigad till skolskjuts?

Elev kan bli berättigad skolskjuts på grund av

  • Lång väg till skolan

Årskurser      Avstånd bostad-skola

F-3             2 km

4-6             3 km

7-9             4 km

  • Trafikförhållanden
  • Funktionsvariation
  • Annan särskild omständighet efter individuell bedömning

 

Exempel på elever som inte är berättigade till skolskjuts

  • Elever som bor i Svedala, men går i skolan i en annan kommun.
  • Elever som bor i en annan kommun, men går i skolan i Svedala.
  • Om elev flyttar (byter folkbokföringsadress) och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten, har denne rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för elevens resande och eventuella kostnader.

Ansök om skolskjuts

Ansökningsförfarande

Vi vill i största möjliga mån veta vilka elever som åker med våra bussar. Du som vårdnadshavare behöver därmed göra en ansökan om skolskjuts (oavsett skäl för ansökan) för att bli berättigad skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola har rätt till skolskjuts om du uppfyller vissa villkor. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka så snart som möjligt.

Ansökan gör du som vårdnadshavare via e-tjänst, mobilt bank-id krävs. Har du inte mobilt bank-id går det även att skriva ut blanketten och fylla i den manuellt.  

Ansök om skolskjuts

I mån av plats

Då vi under nuvarande läsår har fått problem med att alltför många elever som ej är skolskjutsberättigade åker med våra bussar mellan Naverlönnskolan och Aggarpsskolan har vi tagit beslutet att i mån av plats ej längre kommer att gälla mellan dessa två skolor. Det kommer endast att vara skolskjutsberättigade elever som får åka denna sträckan.

Ansöka på särskilda skäl?  

Gäller ansökan skolskjuts på grund av särskilda skäl ansöker du inte via e-tjänst. Ta kontakt med Karin Sörensson eller Malin Sandahl för mer information.

Karin Sörensson, enhetschef Resursenheten

040-626 81 53karin.sorensson@svedala.se

Malin Sandahl, skolskjutssamordnare

040-626 80 85malin.sandahl@svedala.se

 

Broschyr Särskild skolskjuts

 

Tidtabeller skolskjuts vårterminen 2020

Vi hoppas att alla elever får ett bra läsår och trygga resor till och från skolan. 

Uppdaterade busstidtabeller

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente (Från och med 1 jan 2020)

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan

Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.

Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och som nyhet på svedala.se.

Nyheter på svedala.se

Från skolan

Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

  1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
  2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
  3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Du kan också kontakta kommunens Kundservice i kommunhuset som också blir informerade vid större ändringar.

Frånvaro

Vid frånvaro, till exempel om ditt barn är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan, ska du kontakta Bergkvarabuss. Du kan göra det samma dag kl 06:00–07:00. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Skolskjuts vid olycksfallsskada

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller för alla elever som är folkbokförda i Svedala kommun och alla elever från andra kommuner som går i våras skolor.

Om en elev behöver tillfällig skolskjuts (taxi) p.g.a. olycksfall ska föräldrarna ta kontakt med försäkringsbolaget. Nedanstående villkor och rutiner gäller då.


• Olycksfallet måste styrkas med intyg från behandlande läkare.
• Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
• Innan taxiresorna påbörjas måste föräldrarna kontakta försäkringsbolaget.
• Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras av föräldrarna.
• Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi av föräldrarna.


Kontakt
Protector försäkring 08-41063700


Mer information om försäkringen och skadeanmälningsblankett finns på hemsidan under barnomsorg/försäkringar.
Försäkring och skadeanmälan

 

 

 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:24