Stäng

Skolskjuts

Foto: Scandinav/Pernilla Jangendahl Lilja

Kontakt

Cecilia Freij
Skolskjutssamordnare
040-626 84 91
cecilia.freij@svedala.se
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00
Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
040-53 53 03, 0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här kan du ta del av tidtabeller för skolskjuts och information om vem som är berättigad samt hur du ansöker om skolskjuts för elever i grundskolan. Vi hoppas alla elever får ett bra läsår och trygga resor till och från skolan. 

Observera! Om det sker större förändringar i tidtabellerna meddelar vi det via Quiculum (ny digital kommunikationskanal mellan grundskola och vårdnadshavare, som ersätter Infomentor).

Gäller det specifika hållplatser och var ditt barn ska åka ifrån, är det främst Johan Fridholm på Bergkvara Buss du ska kontakta, johan.fridholm@bergkvarabuss.se eller 076-762 99 91.

Tidtabeller, läsåret 2022/2023

Vem har rätt till skolskjuts?

Elev har rätt till skolskjuts på grund av:

 • Lång väg till skolan

Årskurser

F-3 - avstånd bostad skola 2 km 

4-6 avstånd bostad skola 3 km

7-9 avstånd bostad skola 4 km

 • Trafikförhållanden
 • Funktionsvariation
 • Annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Exempel på elever som inte har rätt till skolskjuts

 • Elever som bor i Svedala, men går i skolan i en annan kommun.
 • Elever som bor i en annan kommun, men går i skolan i Svedala.
 • Om elev flyttar (byter folkbokföringsadress) och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten, har denne rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för elevens resande och eventuella kostnader.

Ansöka om skolskjuts

Vi vill i största möjliga mån veta vilka elever som åker med våra bussar. Du som vårdnadshavare behöver därför göra en ansökan om skolskjuts (oavsett skäl för ansökan) för att få rätt till skolskjuts.

Du som går i kommunal grundskola har rätt till skolskjuts om du uppfyller vissa villkor. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka så snart som möjligt.

Ansökan gör du som vårdnadshavare via vår e-tjänst, mobilt bank-id krävs. Har du inte mobilt bank-id går det även att skriva ut en blankett och fylla i manuellt.  

E-tjänst: Ansök om skolskjuts

I mån av plats

Det är alltför många elever som inte har rätt till skolskjuts som åker med våra bussar mellan Naverlönnskolan och Aggarpsskolan, därför har vi tagit beslut att "i mån av plats" inte längre gäller mellan dessa två skolor. Det är endast elever som har rätt till skolskjuts som får åka denna sträcka.

Ansöka på särskilda skäl?  

Gäller ansökan skolskjuts på grund av särskilda skäl, ansöker du via en annan e-tjänst. För mer information och tillgång till e-tjänst ta kontakt med Sara Åberg eller Cecilia Freij.

Läs mer om "Särskild skolskjuts"

Kontakt Särskild skolskjuts:

Sara Åberg, enhetschef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02sara.aberg@svedala.se

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 2022

Trafikstörningar skolskjuts

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

 • Till skolan
  • Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.
  • Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i radio P4Malmöhus och som nyhet här på svedala.se.
 • Från skolan
  • Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:
   1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
   2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
   3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.
 • Du kan också kontakta kundservice i kommunhuset som också blir informerade vid större ändringar.

Anmäl frånvaro

Vid frånvaro, till exempel om ditt barn är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan, kontakta Bergkvarabuss. Du kan göra det samma dag kl 06:00–07:00. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Skolskjuts vid olycksfallsskada

Vi har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller för alla elever som är folkbokförda i Svedala kommun och elever från andra kommuner som går i våra skolor.

Om en elev behöver tillfällig skolskjuts (taxi) på grund av olycksfall ska föräldrarna ta kontakt med försäkringsbolaget. Följande villkor och rutiner gäller:

• Olycksfallet måste styrkas med intyg från behandlande läkare.
• Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
• Innan taxiresorna påbörjas måste föräldrarna kontakta försäkringsbolaget.
• Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras av föräldrarna.
• Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi av föräldrarna.

Läs mer om olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Kontakt

Protector försäkring 08-410 637 00

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-09-22 kl 13:23