Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolskjuts

Kontakt

Malin Sandahl
Skolskjutssamordnare
040-626 80 85
malin.sandahl@svedala.se
Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
040-53 53 03, 0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här hittar du information och tidtabeller för skolbussarna i kommunen.

Turlistor

För de elever som åker skolskjuts med buss 1 respektive 2 är rutten från och med den 14 januari 2019 förändrad. Förändringen är gjord med hänsyn till den årliga skolskjutsinspektionen som gjordes i december kring turer och säkerhet vid hållplatser. Vi hoppas att alla elever får ett bra läsår och trygga resor till och från skolan. 

Tidtabeller skolskjuts vårterminen 2019

Uppdaterade busstidtabeller gäller från och med den 14 januari.

Buss 1-lasaret-2018_19-190116.pdf 

buss-2-lasaret-2018_19-190116.pdf

Buss 3 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 4 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 5 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 6 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 7 Läsåret 2018_19 190111.pdf

Skolskjutsreglemente

Kommunens skolskjutsreglemente

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan

Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.

Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och som nyhet på svedala.se.

Nyheter på svedala.se

Från skolan

Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

  1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
  2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
  3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Du kan också kontakta kommunens Kundservice i kommunhuset som också blir informerade vid större ändringar.

Frånvaro

Vid frånvaro, till exempel om ditt barn är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan, ska du kontakta Bergkvarabuss. Du kan göra det samma dag kl 06:00 - 07:00. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-08-09 kl 12:33