Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolskjuts

Kontakt

Malin Sandahl
Skolskjutssamordnare
040-626 80 85
malin.sandahl@svedala.se
Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
040-53 53 03, 0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här hittar du information och tidtabeller för skolbussarna i kommunen.

Nyheter inför läsåret 2019/2020

Ansökningsförfarande

Nytt inför kommande läsår är att man som vårdnadshavare aktivt kommer att behöva göra en ansökan om skolskjuts (oavsett skäl för ansökan) för att bli berättigad skolskjuts. Beslutet är fattat utifrån ansvars- och säkerhetssynpunkt, vi vill i största möjliga mån veta vilka elever som åker med våra bussar.

Ansökan kommer att finnas som en e-tjänst och kommer att bli tillgänglig någon gång under april månad. Exakt datum för detta är ännu ej fastställt, vi kommer därför att gå ut med information via InfoMentor när ansökan finns tillgänglig .

I mån av plats

Då vi under nuvarande läsår har fått problem med att alltför många elever som ej är skolskjutsberättigade åker med våra bussar mellan Naverlönnskolan och Aggarpsskolan har vi tagit beslutet att i mån av plats ej längre kommer att gälla mellan dessa två skolor. Det kommer endast att vara skolskjutsberättigade elever som får åka denna sträckan.

 

Tidtabeller skolskjuts vårterminen 2019

För de elever som åker skolskjuts med buss 1 respektive 2 är rutten från och med den 14 januari 2019 förändrad. Förändringen är gjord med hänsyn till den årliga skolskjutsinspektionen som gjordes i december kring turer och säkerhet vid hållplatser. Vi hoppas att alla elever får ett bra läsår och trygga resor till och från skolan. 

Uppdaterade busstidtabeller gäller från och med den 14 januari.

Buss 1-lasaret-2018_19-190116.pdf 

buss-2-lasaret-2018_19-190116.pdf

Buss 3 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 4 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 5 Läsåret 2018_19 180830.pdf

Buss 6 Läsåret 2018_19 190320.pdf

Buss 7 Läsåret 2018_19 190111.pdf

Skolskjutsreglemente

Kommunens skolskjutsreglemente

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan

Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.

Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och som nyhet på svedala.se.

Nyheter på svedala.se

Från skolan

Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

  1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
  2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
  3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Du kan också kontakta kommunens Kundservice i kommunhuset som också blir informerade vid större ändringar.

Frånvaro

Vid frånvaro, till exempel om ditt barn är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan, ska du kontakta Bergkvarabuss. Du kan göra det samma dag kl 06:00 - 07:00. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-08-09 kl 12:33