Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolskjuts

Kontakt

Malin Sandahl
Skolskjutssamordnare
040-626 80 85
malin.sandahl@svedala.se
Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
040-53 53 03, 0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här hittar du information och tidtabeller för skolbussarna i kommunen.

Ny busslinje, buss 8

Från och med måndagen den 7 oktober börjar en ny busslinje att köra, buss 8. Busslinjen kör enbart på morgonen och det är en buss med 22 platser.  Busslinjen har följande sträckning:

Lyngsjövägen- Nötesjövägen/Lyngsjövägen- Nötesjövägen/Håkanstorpsvägen- Börringe Kyrka, parkeringen- Börringe Kyrkoväg- Lilla Aggarps Väg

Några andra saker som förändras i och med nya busslinjen:

  • Den nya busslinjen innebär att buss 2 kan köra 10 minuter senare från Havgårdsvägen då denna buss inte behöver köra inom Börringe/Nötesjö.
  • Buss 2 som kör 13.15 från Marbäcksskolan kör istället 13.50 från Baraskolan/Spångholmsskolan (gäller turen som avgår 13.15 från Marbäcksskolan).
  • Buss 7 som kör 13.50 från Baraskolan/Spångholmsskolan kör istället 13.15 från Marbäcksskolan (gäller turen som avgår från Bara 13.50) Det kommer vara en mindre buss. (22 platser).

Buss till NFU upphör att köra.

Från och med måndag 28 oktober upphör busslinjen som Bergkvara buss kör från Bara kl 08:30 på morgonen och som är på NFU kl 08:50. Vill man fortsatt åka med buss måste manansöka om resekort för gymnasie. Resekortet gäller för kollektivtrafik, Skånetrafiken.

Ansök om resekort för gymnasieelever

Ansök om skolskjuts

Ansökningsförfarande

Vi vill i största möjliga mån veta vilka elever som åker med våra bussar. Du som vårdnadshavare behöver därmed göra en ansökan om skolskjuts (oavsett skäl för ansökan) för att bli berättigad skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola har rätt till skolskjuts om du uppfyller vissa villkor. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka så snart som möjligt.

Ansökan gör du som vårdnadshavare via e-tjänst, mobilt bank-id krävs. Har du inte mobilt bank-id går det även att skriva ut blanketten och fylla i den manuellt.  

Ansök om skolskjuts

I mån av plats

Då vi under nuvarande läsår har fått problem med att alltför många elever som ej är skolskjutsberättigade åker med våra bussar mellan Naverlönnskolan och Aggarpsskolan har vi tagit beslutet att i mån av plats ej längre kommer att gälla mellan dessa två skolor. Det kommer endast att vara skolskjutsberättigade elever som får åka denna sträckan.

Ansöka på särskilda skäl?  

Gäller ansökan skolskjuts på grund av särskilda skäl ansöker du inte via e-tjänst. Ta kontakt med Karin Sörensson eller Malin Sandahl för mer information.

Karin Sörensson, enhetschef över Resursenheten, 040-626 81 53 karin.sorensson@svedala.se.

Malin Sandahl, skolskjutssamordnare, 040-626 80 85 malin.sandahl@svedala.se.

Tidtabeller skolskjuts höstterminen 2019

Vi hoppas att alla elever får ett bra läsår och trygga resor till och från skolan. 

Uppdaterade busstidtabeller

Skolskjutsreglemente

Om vårt skolskjutsreglemente

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan

Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.

Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och som nyhet på svedala.se.

Nyheter på svedala.se

Från skolan

Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

  1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
  2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
  3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Du kan också kontakta kommunens Kundservice i kommunhuset som också blir informerade vid större ändringar.

Frånvaro

Vid frånvaro, till exempel om ditt barn är sjuk eller av annan anledning inte ska åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan, ska du kontakta Bergkvarabuss. Du kan göra det samma dag kl 06:00–07:00. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2019-08-12 kl 13:58