Stäng

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Öppettider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00

Varje år kommer ett antal ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige. De barn och ungdomar som beviljas uppehållstillstånd behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för barnets bästa. Barnet eller ungdomen bor i familjehem eller i ett boende för ensamkommande barn. 

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. I uppdraget ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer. Du bör ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.

Du bör också ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar och om hur man bemöter barn i stressade situationer. Du behöver ha förståelse för din och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.

Det är viktigt att du är ansvarsfull, har livserfarenhet och att du fungerar bra tillsammans med barnet eller ungdomen.

Hur går man tillväga för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Första steget är en telefonkontakt med en socialsekreterare där du får veta mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare samt möjlighet att ställa frågor. Om du vill kan du samtidigt anmäla ditt intresse att bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare får genomgå en mindre utredning. Vi tar också in referenser från personer som känner dig och hämtar registerutdrag från försäkringskassan, socialtjänsten samt polis- och kronofogdemyndigheten. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnade vårdnadshavare.

För kortare eller längre tid

Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt, det vill säga 18 år. Längden på uppdraget beror därför på hur gammalt barnet är när den särskilt förordnade vårdnadshavaren tillsätts.

Vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Beslut om entledigande fattas av domstol.

Om uppdraget missköts så kan socialnämnden ansöka hos Tingsrätten om entledigande.

Ingen försörjningsplikt

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren.

Ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett arvode från kommunen.

Publicerad 2017-02-08 kl 07:33
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-23 kl 11:28