Stäng

Brukarundersökning funktionshinder

Kontakt

Maria Danielsson
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 61
maria.danielsson@svedala.se
Joakim Thuresson
Biträdande områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Varje höst deltar Svedala kommun i SKRs nationella brukarundersökning.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom gruppbostäder och daglig verksamhet jämlikt LSS. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer genomförandet tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning/daglig verksamhet enligt SoL och LSS. SKR har ett samarbetsavtal med företaget Neonova som tillhandahåller webbenkätverktyget Pict-O-Stat.

Verksamhetsområden

Svedala kommun mäter inom följande områden:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad 
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS 

Samtliga enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet. Varje enkät omfattar åtta frågor.

Kvalitetsområden

Frågorna i enkäterna avser att fånga tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och bemötande. Enkäterna innehåller en bakgrundsfråga om kön, två frågor inom respektive kvalitetsområde samt en mer övergripande och sammanfattande fråga om trivsel.

Resultat och analys

SKR och RKA får tillgång kommuners resultat via Pict-O-Stat och Neonova.

Resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen Kolada i mitten av januari kommande år.

I Kolada är det möjligt att göra jämförelser med de andra deltagande kommunerna och (där så är möjligt) enheterna.

Det är också möjligt att jämföra med annan statistik, exempelvis från Öppna Jämförelser. Kommunen har tillgång till sitt eget resultat, på kommun- och enhetsnivå, via Pict-O-Stat. 

Publicerad 2016-09-01 kl 14:16
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-10-21 kl 11:16