Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Kundservice
Administratör av bostadsanpassningsbidrag
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Linda Castengren
Byggnadsinspektör/Handläggare av bostadsanpassningsbidrag
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Telefontid handläggare
Tisdag kl 10:00-12:00, torsdag kl 10:00-12:00

Har du en varaktig funktionsnedsättning som ställer speciella krav på din bostad? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag blir enklare.

Vad är ett bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa fasta funktioner i bostaden så att din vardag blir enklare. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden. En förutsättning är att anpassningsåtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig som enskild person som äger din bostad, bostadsrätt eller hyr sin bostad. För att få bostadsanpassningsbidrag behöver du vara folkbokförd på adressen. 

För vilka åtgärder kan jag söka bidrag?

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner avser sådant som du normalt inte tar med vid en flytt. Till ansökan ska du bifoga ett intyg som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassningsavdrag. Kontakta din arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare så hjälper de dig med intyget.

Exempel på åtgärder:

  • Anpassa trösklar
  • Anpassa duschplats
  • Montera räcken och ledstänger
  • Bygga ramper vid entréer
  • Installera spisvakt

Hur ansöker jag och hur går ansökningsprocessen till? 

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla:

  • korrekt ifylld ansökningsblankett
  • intyg från sakkunnig till exempel arbetsterapeut eller läkare
  • fastighetsägarens skriftliga medgivande
  • offert och eventuellt ritning från entreprenör. 

Tänk på: Om du inte är ensam ägare av din bostad, ska du inhämta fastighetsägarens eller övriga fastighetsägares skriftliga medgivande. 
Välj en entreprenör som har en F-skattsedel som är behörig att göra arbetet du ansöker om. Arbetet måste följa gällande bygglagstiftning. 

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst eller hämta en ansökningsblankett hos Kundservice.
Komplett pappersansökan skickar du sedan till Svedala kommun, Kundservice, 233 80 Svedala. När din ansökan kommit in till oss registreras den.

Utredning

Handlingarna som du skickat in gås igenom och vi kommer att kontakta dig för komplettering om något saknas. För att handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning om du är berättigad bidrag krävs i vissa fall en besiktning av bostaden.

Beslut

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig. Bidragets storlek motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden.

Överklagande

Om beslutet går dig emot kan du överklaga. Information om hur du går tillväga får du med ditt beslut.

Beställning av arbete

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag ansvarar du själv för att få anpassningen utförd och att beställa arbetet. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den anlitade entreprenören.

Kontroll/Betalning

Handläggaren kan behöva kontrollera anpassningsarbetet.
Du ansvara själv för betalning till entreprenören.
Kopia på fakturan skickas till handläggaren och beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande efter att anpassningen eller reparationen är utförd.

Reparationer/Service/Underhåll

Du äger och ansvarar för utrustningen som du fått bidrag för. Därför ska du räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag. Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta en entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet.
Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.
Beställer du själv reparationen före bifallsbeslut så kan du komma att få stå för kostnaden själv. Vid till exempel handhavandefel eller behov av fastighetsunderhåll kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.
Som underlag till beslut behöver myndigheten en specificerad offert eller specificerad fakturakopia. Reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt kan du inte få bidrag för.

Återställningsbidrag

Ägare av bostadshus kan ha rätt till bidrag för återställning av anpassningsåtgärder i eller i anslutning till hyresrätt eller ett en- och tvåbostadshus om hyrs ut samt i anslutning till bostadsrättslägenhet och ägarlägenhetsfastigheter. För att bidrag ska kunna beviljas måste anpassningsåtgärden vara till nackdel för andra boenden.

Byte av bostad 

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till åtgärder enbart om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag enbart till den utrustning som inte är normal standard. Är du osäker? Kontakta kommunens handläggare.

Information och regler

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Relaterade länkar

Ansökan - e-tjänst och blankett 

Sveriges riksdag - Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Boverket - handbok om bostadsanpassningsbidrag

Publicerad 2016-03-24 kl 10:57
Sidansvarig: Frida Saltin
Uppdaterad 2021-04-08 kl 11:52