Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hembesök

Kontakt

Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31)
040-626 83 55
madeleine.webrant@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (1-15)
040-626 83 56
maria.seeger@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt norr, födda dag 1-31. Hemtjänst, särskilt boende och LSS
040-626 81 37
cecilia.dahlgren@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Sara Majvall
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
sara.majvall@svedala.se

Varje år blir de som fyller 75 år och inte redan har hemtjänst inbjudna till gemensam information. Det finns också möjlighet att få ett frivilligt och kostnadsfritt hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare.

Informationsträffar

En särskild inbjudan skickas i slutet av varje år till alla medborgare som fyller 75 år under året och som inte har hemtjänst. Inbjudan är ett erbjudande om en informationsträff och/eller ett hembesök.

Förra året hörsammade mer än 100 medborgare denna inbjudan. En del hade med sig anhöriga som också är välkomna. 

Informationsträffen omfattar information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det ges också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande är arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och fysioterapeut.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt.

Hembesök

Efter informationsträffen gör biståndshandläggare och distriktssköterska ett hembesök hos de som har tackat ja till detta. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:12
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:46