Stäng

Vattenmätare

Kontakt

Vattenmätaren mäter hur mycket vatten din fastighet förbrukar. Varje fastighet med vattentillförsel måste ha en vattenmätare installerad. Det är vi på VA-enheten (vatten och avlopp) som installerar vattenmätaren i din fastighet.

Vattenmätaren är till för att mäta hur mycket vatten din fastighet förbrukar. Du behöver ge oss tillträde till en plats att montera mätaren på. Vi ska sedan godkänna den platsen.

Det är vi på VA-enheten som äger vattenmätaren. Det betyder att det bara är vi som får göra följande saker med mätaren:

  • Installera den
  • Ta ner den
  • Kontrollera den
  • Justera den
  • Underhålla den
  • Koppla till den
  • Koppla från den

Du som fastighetsägare är skyldig att ge oss tillträde till mätaren för att göra dessa saker.

Skydda vattenmätaren mot frost och annan skada

Du ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och annan skada. Exempelvis ska du inte utsätta mätaren för återströmning av varmvatten och annan värme. Anmäl till oss om du vill ta ner mätaren tillfälligt på grund av till exempel risk för frost. Vi tar ner och sätter sedan upp mätaren igen mot betalning. Att ta ner vattenmätaren kostar 1 019 kr. Att sätta upp den igen kostar också 1 019 kr.

VA-taxa Svedala kommun (länk)

Om vattenmätaren skadas

Om vattenmätaren skadas är det du som fastighetsägare som betalar kostnaden för att laga eller byta mätaren.

Vattenmätarskåp

Om du bygger ett nytt hus, eller ska bygga om ett befintligt hus, finns regler för hur vattenmätarskåpet ska se ut. Till exempel måste det vara lättåtkomligt, sitta i en viss höjd och ha en godkänd vattenmätarkonsol. Det är branschorganisationen Svenskt vatten som har satt riktlinjerna för hur ett vattenmätarskåp ska se ut. Mer utförlig information kan du läsa om på Svenskt vattens webbplats eller i broschyrerna Vattenmätarplatsens utformning i prefabricerat väggskåp för en villa och Branschens krav för prefabricerade Vattenmätarskåp.

Läs av din vattenmätare

I slutet av varje år skickar vi ut ett avläsningskort till dig. Du kan välja att antingen fylla i avläsningskortet och returnera det till oss, eller rapportera direkt i vår e-tjänst.

Publicerad 2023-01-03 kl 09:07
Sidansvarig: Annika Lundh
Uppdaterad 2023-01-03 kl 16:22