Stäng

Översvämning i källare

Kontakt

Du som får översvämning i din källare kan få stöd från ditt försäkringsbolag och från oss på kommunen. Det kan du dock bara få när du redan har drabbats. På den här sidan hittar du information om hur du kan undvika översvämningar och vart du kan vända dig om du redan har drabbats.

Anmäl källaröversvämning direkt!

Om du får översvämning i din källare ska du genast anmäla det till oss på VA-enheten (vatten och avlopp). Det är viktigt för att vi ska kunna utreda vad översvämningen kan ha berott på. Beror översvämningen på ett fel i de kommunala ledningarna behöver vi åtgärda detta så snabbt som möjligt. Anmäler du en översvämning tidigt kan detta hjälpa oss att förhindra att fler drabbas.

Du behöver också anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag kommer att göra en utredning av vad som orsakade översvämningen. Bedömer ditt försäkringsbolag att översvämningen berodde på fel i kommunens vatten- och avloppsanläggning tar de kontakt med vårt försäkringsbolag.

Det är ditt försäkringsbolag som bestämmer hur stor ersättning du kan få för din skada. Du kan även begära ersättning för självrisken från oss men vi ersätter inte övriga kostnader. Du kan ansöka om ersättning för självrisken via vår e-tjänst.

E-tjänst: Yrkande om ersättning i samband med översvämmad källare

Var ska jag vända mig om jag får översvämning i källaren?

Du kan ringa oss om du har akuta problem med översvämning:

  • Dagtid: ring 040–626 80 00.
  • Akuta problem utanför ordinarie arbetstid: ring journummer 040–676 90 53.
  • Behöver du hjälp med länspumpning kan du kontakta jourhavande brandbefäl på 040-626 82 31.

Igensatta rännstensbrunnar

Märker du att vattnet inte rinner undan i en rännstensbrunn ska du ta kontakt med oss. Då kan vi åka ut och rensa rännstensbrunnen så att vattnet kan rinna undan igen. Det är viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt så att vi undviker översvämningar. Du når oss antingen via våra kontaktuppgifter eller via vår digitala felanmälan.

Felanmälan av fel och brister i utemiljön

Hur kan jag förebygga en källaröversvämning?

Det finns många olika åtgärder du kan vidta för att undvika källaröversvämning. Du kan till exempel

  • installera en pump som pumpar upp spillvattnet från källarplanet
  • installera en pump som pumpar upp dräneringsvattnet från husgrunddräneringen
  • se till att dagvatten och spillvatten går i separata ledningar. Dagvatten får inte lov att ledas till spillvattennätet.

Är du intresserad av att veta mer om vad du kan göra för att förebygga källaröversvämningar är du välkommen att ta kontakt med oss. Du hittar även mer information i broschyren Viktigt att veta om källaröversvämningar.

Broschyr "Viktig att veta om källaröversvämningar"

Publicerad 2023-01-03 kl 09:06
Sidansvarig: Annika Lundh
Uppdaterad 2023-10-04 kl 15:00