Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Faktura för vatten och avlopp

Kontakt

Irene Dobak
Ekonomiadministratör
040-626 81 03
irene.dobak@svedala.se

Din faktura för kommunalt vatten och avlopp skickas ut tre gånger per år i februari, juni och oktober.

Så här läser du din faktura för vatten och avlopp

Exempel på faktura för vatten och avlopp med förklaring

A
Ditt kundnummer.

B
Din beräknade årsförbrukning av vatten, baserad på senaste avläsningen av vattenmätaren.

C
Här ser du den senaste avläsningen av din vattenmätare.

D
Så mycket vatten du beräknades förbruka baserat på tidigare vattenavläsning. I det här fallet var den beräknade förbrukningen 2006 kbm fram till 2020-01-01. Det betalades på förra fakturan.

E
Så mycket vatten har du förbrukat sedan förra avläsningen, i det här fallet 1987 kbm. Förbrukningen var 19 kbm mindre än beräknat, vilket innebär att du får tillbaka det du betalat för mycket för 19 kbm (381,90 kr). Är förbrukningen högre än beräknat, får du betala även för extra förbrukade kbm.

F
Här visas hur mycket du beräknas förbruka fram till nästa faktura, här 2043 kbm till 2020-04-30, baserat på din senaste vattenavläsning (1987 kbm) och den uppskattade årsförbrukningen (185 kbm).

G
Den beräknade förbrukningen är i det här fallet 56 kbm fram till nästa faktura. Det är dessa kbm som betalas på den här fakturan.

H
En fast avgift per år. I mätaravgiften ingår att vi ska kunna se till att man alltid har tillgång till rent vatten, ta hand om avloppsvattnet och garantera att alla vatten- och avloppsledningar samt reningsverket fungerar på bästa sätt.              

För att det ska bli en så rättvis fördelning som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare har det beslutats att taxans fasta del som avser mätaravgiften ska fördelas utifrån mätarstorlek (avgör hur stort vattenflöde man har tillgång till).

I
En fast avgift per år. Ett bostadshus/fritidshus jämställs med en lägenhet. För industrier räknas varje 150-tal kvm per lägenhet. Flerbostadshus betalar man lägenhetsavgift efter antalet lägenheter som finns i byggnaden. Täcker kostnaden för drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer.

J
En fast avgift per år som avser omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten).

 

Kbm=kubikmeter

Publicerad 2020-09-23 kl 16:00
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2020-09-24 kl 08:53