Stäng

Avgifter vatten och avlopp

Kontakt

Vatten- och avlopp, VA
040-626 80 00
vattenavlopp@svedala.se

Det finns olika sorters avgifter som du behöver betala när du är ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

De två viktigaste avgifterna är

  • anläggningsavgift
  • brukningsavgift.

Det finns även andra avgifter, till exempel avgifter för att öppna och stänga vattnet eller avgifter för att ersätta en sönderfrusen vattenmätare. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i vår VA-taxa.

VA-taxa Svedala kommun

Avgifterna är knutna till fastigheten i sig, och inte till dig som person. Det betyder att du som fastighetsägare inte kan säga upp dessa avgifter. De består så länge fastigheten består.

Bra att veta är att allt arbete som rör vatten och avlopp finansieras av VA-taxan. Det är med andra ord alla ni som är anslutna till allmänt vatten och avlopp som bekostar driften och underhållet, inte inkomstskatten. Tillsammans kallas ni för VA-kollektivet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften kallas ibland anslutningsavgiften. Du betalar anläggningsavgiften när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det är alltså en engångsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka alla kostnader som anslutningen innebär. Anläggningsavgiften är olika stor beroende på om du är innanför eller utanför verksamhetsområdet.

Innanför verksamhetsområde, anslutning

Utanför verksamhetsområde, anslutning

Brukningsavgift

Brukningsavgift för VA (vatten och avlopp) består av en rörlig och en fast avgift. Du betalar dem samtidigt, var fjärde månad. För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att du läser av din vattenmätare en gång om året, när vi på kommunen meddelar dig att du ska göra det.

Läs av din vattenmätare

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften i VA-taxan innebär att du betalar för den mängd vatten du har använt under perioden sedan du sist betalade.

Fast avgift

Den fasta avgiften beror på hur stor din fastighet och din tomt är, samt hur många och hur stora vattenmätare du har. Avgiften täcker kostnader för driften av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna, och kostnader för investeringar i till exempel huvudledningsnät och andra anläggningar.

Normal avgift för villa (från och med 1 januari 2022)

Den fasta årsavgiften för en villa som ligger i tätorten är normalt 3 209 kr inklusive moms.

Publicerad 2021-06-03 kl 09:06
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2022-02-04 kl 16:23