Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avgifter och bestämmelser vatten och avlopp

Kontakt

Svedala kommun
Öppet måndag–torsdag kl 8–17, fredag kl 8–15
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Här hittar du information om avgifter och bestämmelser inom vatten och avlopp.

Rörlig avgift

VA-taxan (vatten och avlopp) består av dels en rörlig avgift och dels en fast. Den rörliga avgiften beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den rörliga avgiften i Svedala kommun är idag 22,42 kr/kubikmeter. Från och med 1 januari 2020 är den rörliga avgiften 25,12 kr/kubikmeter.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en återkommande avgift som betalas med jämna mellanrum. Avgiften tas ut för att täcka kostnader för driften av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt kostnader för investeringar i huvudledningsnät, och andra anläggningar. Den fasta avgiften består av:

  • Mätaravgiften som är beroende av antalet vattenmätare och mätarnas storlek. Avläsning av vattenmätarna ska göras en gång per år.
  • Nätavgiften som tas ut för bostadsfastighet utifrån antalet lägenheter, och för annan fastighet utifrån antalet påbörjade 150 kvadratmeter om fastigheten inte har mätare. Annan fastighet är en fastighet där våningsytan är avsedd för annat än bostad till mer än 50 procent.
  • Dagvattenavgiften som baseras på tomtens storlek med undantag för villor som har en standardavgift.

Normal avgift för villa (från och med 1 januari 2019)

För en villa inom tätort är den fasta årsavgiften normalt 2 523 kronor inklusive moms. 

Om avgifter för vatten och avlopp i kommunens författningssamling

Normal avgift för villa (från och med 1 januari 2020)

För en villa inom tätort är den fasta årsavgiften normalt 2 829 kronor inklusive moms. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avgiften ska täcka kostnaderna för framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt, upprättande av förbindelsepunkter samt övriga kostnader som anslutningen innebär. 

Ansökan och information om avbetalningsplan för anläggningsavgiften

Bestämmelser

Svedala kommuns vatten- och avloppsverksamhet regleras av följande lagar, regler och riktlinjer:

Publicerad 2016-04-06 kl 12:13
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2020-01-13 kl 15:26