Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Anslutning utanför verksamhetsområde

Kontakt

Vatten- och avlopp, VA
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Så ansluter du som bor utanför verksamhetsområdet till kommunalt vatten och avlopp.

Det är du själv som fastighetsägare som måste ansöka om att få ansluta din fastighet. Ansökan är inget som följer med per automatik när du köper en fastighet eller ansöker om bygglov. Precis som du kontaktar elbolaget eller fiberbolaget behöver du även kontakta VA-enheten. Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan vi ansluta den till vatten och avlopp enbart om det är tekniskt möjligt. Vi kan inte garantera att din ansökan kommer att beviljas.

Skicka in din ansökan i god tid

Det är viktigt att du skickar in din ansökan om vatten och avlopp i god tid. Ofta behöver du få tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen innan du får gräva ner ledningar, och eftersom de har egna handläggningstider kan ett ärende om anslutning ta lång tid. Ärendet kan ta mer än ett år från det att du skickat in ansökningar till samtliga berörda parter. 

E-tjänst: Ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning

Skicka gärna in din ansökan så snart du har köpt din fastighet, då kan vi planera anslutningen så att den blir så smidig som möjligt för dig.

1. Fyll i din ansökan

Fyll i din ansökan antingen online eller på papper. Tänk på att ha med

 • fastighetsägaren och hens kontaktuppgifter
 • om du vill ansluta till vatten, spillvatten eller båda. Utanför verksamhetsområdet finns inte möjlighet att ansluta dig till dagvatten.
 • komplett fastighetsbeteckning, till exempel Svedala 1:1
 • bruttoarea (BTA).

2. VA-enheten undersöker om det går att koppla fastigheten till kommunalt vatten och avlopp

När vi har tagit emot din ansökan kommer vi att bedöma om det är möjligt att ansluta din fastighet till det kommunalt vatten och avlopp eller inte. Det kommer vi bland annat göra genom att besöka området kring din fastighet. När vi har gjort vår bedömning kommer du att få besked från oss. Normalt kan du vänta dig att få besked inom 10 veckor.

Om du får ett negativt besked

Om vi inte beviljar din ansökan beror det på att våra beräkningar visar att den tekniska kapaciteten är för låg, eller att det skulle påverka kringliggande fastigheter negativt att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Får du ett negativt besked behöver du i stället vända dig till bygg- och miljöenheten för att undersöka hur du kan lösa vatten och avlopp genom enskilda anläggningar, det vill säga egen brunn och eget avloppsreningsverk.

Om enskilt vatten (Dricksvatten från egen brunn)

Om enskilt avlopp

Om du får ett positivt besked

Om din ansökan blir beviljad kommer processen med att ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp att fortsätta på ett av två sätt, beroende på hur många fastigheter du vill ansluta.

Om du vill ansluta en eller två fastigheter 

För dig som har fått en beviljad ansökan och vill ansluta en eller två fastigheter till det kommunala vattnet och avloppet gäller följande:

 1. Vi på VA-enheten kommer att visa en förbindelsepunkt där du kan ansluta dina ledningar till de kommunala huvudledningarna.
 2. Vi tecknar ett avtal med dig som fastighetsägare om att din fastighet får anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
 3. Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för allt som gäller själva utförandet av att dra vatten- och avloppsledningar. Det handlar om att
  • anlita eventuell firma för att dra ledningarna
  • se till att det finns avtalsservitut med markägarna kring din fastighet, som godkänner att du drar vatten- och avloppsledningar
  • se till att det finns tillstånd för att få gräva där det är nödvändigt. Det kan handla om tillstånd från exempelvis Trafikverket att gräva i närheten av deras vägar, eller tillstånd från Länsstyrelsen att gräva inom områden med fornlämningar eller andra skyddsbestämmelser, eller avtalsservitut genom Lantmäteriet för att få lägga dina ledningar på grannens mark.
  • Det är även du som fastighetsägare som betalar för dina ledningar och även för en spillvattenpump, om en sådan behövs.
 4. Du får ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet när alla punkter i avtalet du har tecknat med oss är uppfyllda. Du hittar avtalets utseende under rubriken Riktlinjer för att ansluta fastigheter utanför verksamhetsområde.
 5. Vi kommer att skicka en faktura till dig som står som ägare till fastigheten. Beloppet på fakturan är den avgift som gäller för att ansluta vatten och avlopp till din fastighet. Fakturan vi skickar ut inkluderar inte eventuella kostnader hos till exempel Lantmäteriet eller anläggningsarbete. När du har betalat avgiften kommer vi att ansluta dig.

Om du vill ansluta fler än två fastigheter

För dig som har fått en beviljad ansökan och vill ansluta fler än två fastigheter till det kommunala vattnet och avloppet gäller följande:

 1. Vi på VA-enheten kommer att visa en gemensam förbindelsepunkt där ni kan ansluta era ledningar till de kommunala huvudledningarna.
 2. Du och eventuella andra fastighetsägare som vill ansluta sig ska ansöka hos Lantmäteriet om att bilda en så kallad samfällighetsförening.
 3. Om ansökan hos Lantmäteriet blir godkänd tecknar vi ett avtal med samfällighetsföreningen. Avtalet går ut på att fastigheterna ska få anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
 4. Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för allt som gäller själva utförandet av att dra vatten- och avloppsledningar. Det handlar om att
  • anlita eventuell firma för att dra ledningarna
  • se till att det finns avtalsservitut med markägarna kring din fastighet, som godkänner att du drar vatten- och avloppsledningar
  • se till att det finns tillstånd för att få gräva där det är nödvändigt. Det kan handla om tillstånd från exempelvis Trafikverket att gräva i närheten av deras vägar, eller tillstånd från Länsstyrelsen att gräva inom områden med fornlämningar eller andra skyddsbestämmelser, eller avtalsservitut genom Lantmäteriet för att få lägga dina ledningar på grannens mark.
  • det är du som fastighetsägare som även betalar för dina ledningar och även för en avloppspump, om en sådan behövs.
 5. Du får ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet när alla punkter i avtalet du har tecknat med oss är uppfyllda. Du hittar avtalets utseende i riktlinjerna för anslutning längre ner på sidan.
 6. Vi kommer att skicka en faktura till samfällighetsföreningen. Beloppet på fakturan är den avgift som gäller för att ansluta vatten och avlopp till din fastighet. Fakturan vi skickar ut inkluderar inte eventuella kostnader hos till exempel Lantmäteriet eller anläggningsarbete. När du har betalat avgiften kommer vi att ansluta er. Ni kommer att få en gemensam vattenmätare, som monteras i en vattenmätarbrunn. Ni ansvarar själva för att dela upp fakturan sinsemellan.

Riktlinjer

Här kan du läsa våra riktlinjer för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp (va) utanför verksamhetsområdet.

Riktlinjer anslutning kommunalt va utanför verksamhetsområdet

Publicerad 2021-06-03 kl 09:06
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-03 kl 09:56