Stäng

Lokalkrav livsmedelskontroll

Kontakt

Det är grundläggande med praktiska livsmedelslokaler som går lätt att rengöra för att kunna uppnå god hygien och säkra livsmedel.

Vid utformning av lokaler är det viktigt att tänka på flöden och att konstruktion, utformning samt inredning ska skydda mot ansamling av smuts, kontakt med giftiga material och angrepp av skadedjur och insekter.

Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att din livsmedelsanläggning uppfyller lagstiftningens krav.

Bygg och miljö kan ge dig övergripande information om lagstiftningen och krav på livsmedelslokalers utformning men inga specifika anvisningar för just dina lokaler.

Bra att tänka på vid planering av ditt kök

Publicerad 2016-05-18 kl 13:51
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2022-04-29 kl 11:43