Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Värmepump

Kontakt

Fredrik Nilsson
Miljöinspektör
040-626 80 13
fredrik.nilsson@svedala.se

Värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvatten, berg eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till Bygg- och miljönämnden. För att installera värmepump inom vattenskyddsområde krävs tillstånd.

En ansökan om värmepumpinstallation ska göras senast sex veckor innan installationen. 

Till ansökan ska följande bifogas:

  • En situationsplan (1:400 eller 1:500) som redovisar
  • Grannyttrande om borrhålet är placerat närmare än 10 meter från tomtgräns.
  • Kopia på servitut/överenskommelse från berörd markägare vid placering av anläggning på annans mark (eller så begär kommunen in yttrande från berörda i samband med granskning)
  • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan och andra eventuella kemikalier som ska användas

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna och behöver alltså inte anmälas till Bygg- och miljönämnden. Dock behövs det göras en anmälan vid skrotning av en oljecistern.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:20
Sidansvarig: Linda Holst