Stäng

Hundar

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar 15-17

Du som är hundägare ansvarar för att du sköter din hund så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Din hund får inte skrämma andra människor, den får inte heller störa dina grannar. I flera lagar och föreskrifter finns det bestämmelser om hundar.

Kunskapskravet gäller och innebär att du ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan det till exempel bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Du behöver veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.

Försiktighetsprincipen gäller och innebär att risken för att en hund kan medföra störning är tillräcklig för att du ska göra vad som går för att förhindra eventuella störningar. Du ska alltså minimera risker ur till exempel vattenskydds- eller bullersynpunkt. Fråga dina grannar om din hund skäller när du inte är hemma.

Lagen om tillsyn över hundar och katter 

Även om den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken inte arbetar med tillsyn enligt denna lag kan det vara bra att känna till den.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som hundägare ska ha hunden under den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit utomstående inte har tillträde. Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs. Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars–20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt).

Lokala ordningsföreskrifter i Svedala kommun

I de lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser om vad som gäller för dig som har hand om en hund på en offentlig plats i Svedala kommun:

  • Hundar ska hållas kopplade på lekplatser samt vid större folksamlingar, såsom vid marknad och konsert.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på badplatser under tiden 1 maj-30 september.
  • Upplockningstvång efter förorening av hund gäller inom detaljplanelagt område i Svedala kommun.

Detta gäller hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund. Ledarhund, service- och signalhund, polishund och räddningshund i arbete undantas från ovanstående regler.

Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs.

Lokala ordningsföreskrifter i Svedala kommun

Hundrastgårdar

I både Bara, Klågerup och Svedala finns det hundrastgårdar där din hund kan springa okopplad och leka med andra hundar.

Hundrastgårdar i Svedala kommun

Störs du av en skällande hund? 

När Bygg och miljö får in klagomål på skällande hundar kan vi skicka en skrivelse till hundens ägare där vi informerar om vilka regler som gäller och att det inkommit klagomål. Ofta räcker det men om klagomålet kvarstår behöver vi underlag för att bedöma om ljudet är en olägenhet. Underlaget kan till exempel vara en störningsdagbok som den klagande fyllt i. Skulle vi bedöma att det kan finnas en olägenhet kan vi skriva ett föreläggande med riktlinjer som djurägaren måste följa.

Ett visst mått av hundskall får du som granne tåla. Om en hund bara skäller tillfälligt är det ingen olägenhet.

Har du misstankar om att ett djur far illa? 

Om du misstänker att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen som har hand om djurskyddstillsynen. 

Om tillsyn över hundar och katter på Länsstyrelsens webbplats

 

Publicerad 2019-06-27 kl 11:39
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-09-10 kl 10:27