Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hundar

Kontakt

Du som är hundägare ansvarar för att du sköter din hund så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Kunskapskravet gäller och innebär att du ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan det till exempel bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Du behöver veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.

Försiktighetsprincipen gäller och innebär att risken för att en hund kan medföra störning är tillräcklig för att du ska göra vad som går för att förhindra eventuella störningar. Du ska alltså minimera risker ur till exempel vattenskydds- eller bullersynpunkt. Fråga dina grannar om din hund skäller när du inte är hemma.

Lagen om tillsyn över hundar och katter 

Även om den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken inte arbetar med tillsyn enligt denna lag kan det vara bra att känna till den.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som hundägare ska ha hunden under den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit utomstående inte har tillträde. Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs. Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars–20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt).

Störs du av en skällande hund? 

När vi får in klagomål på skällande hundar kan vi skicka en skrivelse till hundens ägare där vi informerar om vilka regler som gäller och att det inkommit klagomål. Ofta räcker det men om klagomålet kvarstår behöver vi underlag för att bedöma om ljudet är en olägenhet. Underlaget kan till exempel vara en störningsdagbok som den klagande fyllt i. Skulle vi bedöma att det kan finnas en olägenhet kan vi skriva ett föreläggande med riktlinjer som djurägaren måste följa.

Ett visst mått av hundskall får du som granne tåla. Om en hund bara skäller tillfälligt är det ingen olägenhet.

Har du misstankar om att ett djur far illa? 

Om du misstänker att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen som har hand om djurskyddstillsynen. 

Om tillsyn över hundar och katter på Länsstyrelsens webbplats

 

Publicerad 2019-06-27 kl 11:39
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-03-26 kl 09:37