Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

FSI, Aggarpsskolan

FSI-området, Aggarpsskolan. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

FSI-området (skol- och idrottsområdet) handlar om utbyggnad av ett område för skola och idrott söder om Svedala samhälle och väster om Aggarpsvägen och Tegelbruksområdet. Utbyggnaden ska genomföras i två etapper.

I den första etappen byggs skolan och sporthallen ut med infartsgata, utjämningsmagasin för att ta hand om dagvatten från etapp ett samt skolgård, parkytor och gång och cykelvägar.

Idrottsområde

Etapp två pågår 2020 och omfattar ett idrottsområde. 

 

Publicerad 2017-04-11 kl 14:16
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 10:58