Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

FSI, Aggarpsskolan

FSI-området, Aggarpsskolan. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

FSI-området (skol- och idrottsområdet) handlar om utbyggnad av ett område för skola och idrott söder om Svedala samhälle och väster om Aggarpsvägen och Tegelbruksområdet. Utbyggnaden ska genomföras i två etapper.

I den första etappen byggs skolan och sporthallen ut med infartsgata, utjämningsmagasin för att ta hand om dagvatten från etapp ett samt skolgård, parkytor och gång och cykelvägar.

Idrottsområde

Etapp två genomförs senare och omfattar ett idrottsområde. Skolan är planerad för cirka 700 elever i årskurs 4-9 och kommer att uppföras i 1-2 våningar. Byggnationen av skolan och sporthallen kommer att genomföras av kommunens fastighetsbolag Svedab som beställare.

Skolstart

Utbyggnaden startade i början av maj 2016 med skolstart hösten 2018. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att skolans namn är Aggarpsskolan.

Publicerad 2017-04-11 kl 14:16
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-04-11 kl 14:23