Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Egenkontroll förskolor, skolor och fritidshem

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska därför ha egenkontroll. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där den ansvarige, rektor för grundskola eller förskola, ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem bland förskolebarn och skolelever eller skador på miljön.

Exempel på faktorer som kan påverka hälsan negativt är buller, inomhustemperatur, fukt, mögel, ventilation, radon, varmvattentemperatur, brist i städning och kemikalier i material, textiler, utrustning och byggnadsmaterial. 

För att minimera riskerna ska det finnas kända, skriftliga rutiner för kontroller och åtgärder, och dessa ska användas av dem som arbetar i verksamheten. 

Egenkontrollpärm

Här presenterar vi ett förslag på vad en egenkontroll kan innehålla. Förslaget kan vara ett stöd när du som ansvarig, rektor för grundskola eller förskola, utformar ditt egenkontrollprogram. 

Innehåll egenkontrollpärmen

01. Pärmregister

02. Informationsmaterial 

03. Myndighetsdokumentation

04. Personal och ansvar

05. Inomhusmiljö

06. Vatten och avlopp

07. Lokalanvändning 

08. Smittskydd

09. Städning

10. Avfall

11. Kemiska produkter

12. Tobakslagen

13. Klagomålshantering

14. Internrevision av egenkontrollen

15. Oförutsedd händelse

16. Hushållningsprincipen

17. Utomhusmiljö

18. Avvikelser

Publicerad 2016-03-24 kl 13:42
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13