Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hygienlokaler

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
Registrator.bmn@svedala.se

Hygienlokaler

Hygienlokaler kallas de lokaler där man erbjuder någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Några exempel är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över dessa lokaler. Det som kontrolleras är bland annat inomhusmiljön (buller, temperatur, ventilation, fukt och mögel), hygien (rengörings- och städrutiner) och miljöfrågor.

Det är framförallt den som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för olägenheter för sin hälsa. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll som måste utföras enligt miljöbalken.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i dina rutiner. Genom det arbetet minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Du får även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Verksamheter med anmälningsplikt

Vissa verksamheter måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Använd gärna vår e-tjänst för att göra anmälan.

Du måste anmäla din verksamhet om du använder verktyg som är skärande eller stickande och som innebär risk för blodsmitta, det vill säga att kroppens hud eller slemhinnor punkteras. Solarier måste anmälas enligt strålskyddslagen.

Några hygienlokaler som kan behöva anmälas:

  • Akupunktur
  • Fotvård
  • Piercing
  • Öronhåltagning
  • Tatuering
  • Injektionsbehandling (ex. utslätande av rynkor)
  • Solarier

För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som inte kräver anmälan

Använder du inte verktyg som är skärande eller stickande med risk för blodsmitta, måste du inte lämna in en anmälan. Fortfarande gäller de allmänna kraven på egenkontroll och bygg- och miljönämnden har tillsyn över verksamheten.

Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet till oss som tillsynsmyndighet kan vi lämna de råd och anvisningar som kan behövas. Använd gärna vår e-tjänst för att lämna information om din verksamhet.

Andra regler

Verksamheten kan även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med kommunens bygglovsingenjör/byggnadsinspektör i samband med att du tänker öppna eller göra ändringar i en lokal.

Läs mer

För mer information se Socialstyrelsens allmänna råd om "Yrkesmässig hygienisk verksamhet".

Information om avgifter finns i kommunens taxa (2:32) för prövning och tillsyn enligt miljöbalken mm som du hittar i författningssamlingen.

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:45
Sidansvarig: Karin Bugge